Sutvirtinimo sakramentas

Norint priimti Sutvirtinimo sakramentą svarbu žinoti:

– Sutvirtinimo   sakramentas   paprastai   teikiamas   praėjus   bent   metams   po   Pirmosios Komunijos priėmimo (net ir suaugusiems).

– Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu sutvirtinamieji turi būti sulaukę 15 metų amžiaus.

– Dėl galimybės gauti Sutvirtinimo sakramentą reikia kreiptis į parapijos kleboną arba jaunuolio tikybos mokytoją. Prieš priimant šį sakramentą yra privalomas katechezės kursas parapijoje.

– Rekomenduojama, kad sutvirtinamieji pasirinktų naują kokio nors šventojo globėjo vardą, kartu susipažindami su jo asmenybe ir gyvenimo istorija. Šis pasirinkimas neturėtų būti formalus, nulemtas globėjo vardo patrauklaus skambesio ar kitų panašių priežasčių.

–  Reikia,   kad sutvirtinamasis   turėtų   Sutvirtinimo   globėją.   Jis (ji) palydi sutvirtinamąjį priimti šį sakramentą, vėliau padeda jam puoselėti Šventosios Dvasios dovanas ir krikščioniškai gyventi. Pageidautina, kad Sutvirtinimo globėju (globėja) būtų krikštatėvis (krikštamotė), nes šitaip krikštatėviai sėkmingiau gali atlikti savo pareigas. Visgi galima pasirinkti  Sutvirtinimo globėju ir ne krikštatėvį (krikštamotę).

– Sutvirtinimo globėjas, kurį pasirenka sutvirtinamasis ar jo šeima, turi būti dvasiškai tinkamas toms pareigoms, sulaukęs 16 metų amžiaus, katalikas, jau priėmęs Sutvirtinimo bei Eucharistijos sakramentus, nebūti sutvirtinamojo tėvas ar motina.