Organizacijos ir maldos grupės

Palangos Caritas

 

Caritas – katalikiška socialinės ir dvasinės paramos organizacija, tarptautinis pagalbos tinklas, visame pasaulyje vykdantis humanitarinę veiklą, siekiantis mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, teikiantis pagalbą visiems vargstantiems ir pažeidžiamiems.

Palangos Caritas mieste teikia pagalbą socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms, neįgaliesiems ir vienišiems asmenims. Nedidelė Caritas bendruomenė Palangos mieste nuolat vykdo užimtumo veiklas, kuriose dalyvauja visi norintys.

Užimtumo veiklose ne tik užsiimama mėgstama veikla, taip pat mokomasi naujų dalykų, švenčiamos šventės, prie arbatos puodelio patiriama bendrystė. Caritas Palangoje vykdo „Artumo“ programą, lanko vienišus, ligotus žmones, bendrauja su jais.

Caritas būstinė Palangoje parapijos namuose.

Kontaktinis telefono numeris + 370 665 74919

Vadovė – Vilma Jakobsonaitė – Vorienė.

 

Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS)

 

Kitaip žinomas kaip Atgailos broliai ir seserys arba Trečiasis šv. Pranciškaus ordinas. Jo nariai – pasauliečiai (tiek vieniši, tiek susituokę) ir dvasininkai – įžadais įsipareigoja gyventi Evangelija pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį, laikydamiesi 1978 m. popiežiaus Pauliaus VI patvirtintos Regulos. Ordino misija – gyventi ir liudyti brolišką meilę, o pašaukimas – būti autentiškais krikščionimis ir pranciškonais. Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų brolija įkurta 2005 m. gruodžio 4 d. Brolijoje yra dešimt narių, davusių amžinuosius įžadus. Brolijos gyvenimas vyksta pagal keturias sritis – malda, ugdymas,

brolystė ir apaštalavimas. Pasauliečiai pranciškonai renkasi parapijos salėje pirmą mėnesio trečiadienį po 18.00 val. šv. Mišių.

Kontaktinis telefono numeris +370 686 67511

Daugiau apie pasauliečius pranciškonus galite rasti oficialioje svetainėje – http://www.ofs.lt

 

Šeimų maldos grupelė

 

„Dviem yra geriau, negu vienam“ (Mk 4, 9).

Grupelė vienija parapijos šeimas, o jos veiklos tikslas – krikščioniškų šeimų ugdymas, bendros maldos skatinimas, tikėjimo liudijimas ir pagalba vieni kitiems augti tikėjime, suburti šeimas bendrai maldai už parapijos ir visos Lietuvos šeimas bei dalintis šeimų gyvenimo džiaugsmais ir rūpesčiais. Grupelės nariai studijuoja aktualias teologines-istorines temas, gilina tikėjimą. Bendrai meldžiasi už parapijos ir Lietuvos šeimas, dalinasi šeimų gyvenimo džiaugsmais ir rūpesčiais, stiprina šeimų bendrystę, padeda parapijos ūkiniuose darbuose, organizuoja talkas, drauge keliauja į piligrimines keliones, dalyvauja rekolekcijose.

Šeimų maldos grupėje laukiamos visos parapijos šeimos, gyvenančios bažnytinėje arba civilinėje santuokoje ir norinčios kartu keliauti tikėjimo keliu, juntis bendrai maldai, dalintis šeimyniniais džiaugsmais ir rasti pagalbą sunkumuose.

Šeimų maldos grupelė renkasi pirmąjį ir trečiąjį mėnesio penktadieniais. Susitikimai prasideda 18.00 val. šv. Mišiomis, kuriose grupelės dalyviai patarnauja Žodžio liturgijoje. Po šv. Mišių grupelė renkasi parapijos namuose bendrai maldai, šlovinimui, pasidalijimams, liudijimams, ir kitokiam šeimų bendrystės stiprinimui.

Kontaktinis telefono numeris +370 671 04843

Grupės dvasinis vadovas klebonas Kęstutis Balčiūnas.

 

Motinos maldoje

 

Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu.

Palangos parapijoje ši maldos grupė įsikūrė 2009 metais, kai į Kretinga buvo atvykusios „Motinos maldoje“ judėjimo įkūrėjos. Šiuo metu mūsų parapijos maldos grupėje yra šešiolika mamų. Maldos grupelė renkasi parapijos namuose pirmadieniais po 18.00 val. šv. Mišių.

Kontaktinis telefono numeris +370 600 32697

Dvasios tėvas kun. Vaidas Gadeikis.

 

Marijos Legionas „Ligonių sveikata”

 

Pagrindinė Marijos Legiono veikla yra apaštalavimas, lankant šeimas ir ligonius namuose ir ligoninėje. Esant poreikiui, Legiono nariai palydi kunigą pas ligonius ar Kalėdų laiku pas šeimas. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje Marijos Legionas buvo įkurtas 2001 m. gegužės 20 d. Šiuo metu Legionui priklauso 11 aktyvių narių ir 170 maldos pagalbininkų, kurie kasdien namuose meldžiasi Rožinį ir kitas maldas.

Marijos Legionas kiekvieną vakarą 17.30 val. bažnyčioje meldžia Šv Mergelės Marijos Rožinį, o kiekvieną antradienį po 18.00 val. šv. Mišių – Dievo gailestingumo vainikėlį įvairiomis intencijomis.

Kiekvienais metais liepos mėnesį Legionas organizuoja piligrimines keliones į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, o rugsėjo mėnesį – į Šilinės atlaidus Šiluvoje.

Marijos Legionas renkasi parapijos namuose antradieniais 15.30 val.

Kontaktinis telefono numeris +370 615 50040

 

Šv. Ritos maldos grupelė

 

Šv. Rita iš Kašijos – taikos nešėja, rodanti Dievo malonės kelią bei viltį per Kristaus Kryžių. Ji globoja patekusius į beviltišką padėtį, nes pačios gyvenime būta nemažai skaudžių akimirkų, smurto bei ilgų depresijos metų. Sekant Šv. Ritos gyvenimo pavyzdžiu, grupelėje meldžiamasi vieni už kitus, Bažnyčios tarnus, parapijos, Lietuvos ir pasaulio poreikius. Grupelės susitikimuose nagrinėjamas Dievo Žodis, kurio pagrindu mokomasi melstis ir gyventi pagal Evangeliją, nes ,,Dievui nėra negalimų dalykų” (Lk 1, 37).

Maldos grupelė renkasi parapijos namuose ketvirtadieniais po 18.00 val. šv. Mišių.

Kontaktinis telefono numeris +370 672 49930