Santuokos sakramentas

Norime atkreipti sužadėtinių dėmesį, kad prieš priimant Santuokos sakramentą svarbu žinoti:

– Santuokos sakramentą gali priimti tik pakrikštyti vyras ir moteris, sulaukę 18 m. amžiaus (mažesniam amžiui reikalingas vyskupo leidimas) ir esantys laisvame stovyje.

– Santuokos sakramentas teikiamas visada, tačiau advento ir gavėnios metu nedaromos iškilmingos jungtuvės, nes Bažnyčioje šis laikas yra skirtas susikaupimui ir atgailai.

– Sužadėtiniai (būtinas abiejų sužadėtinių dalyvavimas) turi kreiptis į kleboną likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki numatytos jungtuvių datos.

– Kiekvieną iš sužadėtinių, ketinančių tuoktis mūsų bažnyčioje, prašome pristatyti šiuos dokumentus:

  • Krikšto liudijimą (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas, liudijimas turi būti išrašytas ne seniau, kaip prieš 6 mėn.).
  • Leidimą susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas).
  • Pažymą iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus. Dėl kursų Telšių vyskupijoje prašome kreiptis į Šeimos centrą
  • Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti atvykus tartis dėl Santuokos sakramento teikimo.
  • Reikia būti priėmus Sutvirtinimo sakramentą ir žinoti jo šventimo tikslią vietą ir datą.
  • Būtina žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes, adresus.

– Primename, jog nuo 2012 m. birželio mėn. 1 d. jaunavedžiams nebereikia patiems informuoti Civilinės metrikacijos skyriaus apie bažnyčioje sudarytą santuoką. Šiuo formalumu rūpinasi bažnyčios atstovai.