Aktualijos

7
31 gegužės, 2023

Šv. Mišios už Palangą

Birželio 2 - 4 d. vyks kurorto festivalis „Myliu Palangą" skirtas miesto paminėjimo 770-osioms metinėms. Šia proga birželio 3 d. mūsų bažnyčioje 12 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Palangos miesto bendruomenę ir jo svečius. Su festivalio programa galite susipažinti...

7
31 gegužės, 2023

Tėvo diena

Sekmadienį, birželio 4 d., minėsime Tėvo dieną. Visų Šv. Mišių metu vienas iš kunigų melsis, sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis, už gyvus ir mirusius tėvelius. Visų Šv. Mišių pabaigoje, dalyvaujantiems tėvams bus teikiamas specialus Bažnyčios palaiminimas. Nuo 8.00 val. iki 13.30 val. bažnyčios šventoriuje...

7
31 gegužės, 2023

Birželinės pamaldos

Birželio mėn. Švč. Jėzaus Širdies litaniją bažnyčioje giedame: - šiokiadieniais – po vakaro Šv. Mišių. - sekmadieniais – po Sumos. Giedoti ar skaityti Švč. Jėzaus Širdies litaniją, prašant dieviškos globos ir pagalbos sau, savo artimiesiems ir visai žmonijai, patartina bent...

7
18 gegužės, 2023

Sekminių novena

Nuo gegužės 19 d. prasideda devyndienis prieš Sekmines (gegužės 28 d.) į Šventąją Dvasią. Kiekvieną dieną per Mišias melsime Šventosios Dvasios dovanų gausos sau ir visam pasauliui. To paties melskime ir asmenine malda.

7
5 gegužės, 2023

Motinos diena

Tradiciškai pirmą gegužės sekmadienį švenčiame Motinos dieną. Šv. Mišių metu vienas iš kunigų melsis sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis už gyvas ir mirusias mūsų mamas. Visų Šv. Mišių metu, Mišiose dalyvaujančioms mamoms bus teikiamas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas. Nuo ryto 8 val iki 13.30 val. Caritas...