Aktualijos

7
3 birželio, 2024

Renkama savitarpio pagalbos grupė

Palangos bendruomeniniai šeimos namai nuo rudens kviečia dalyvauti programoje, integruojančioje santykį su Dievu, savimi ir kitais žmonėmis. Programa gali padėti šiuos santykius atrasti, atkurti ir ugdyti. Kiekvienam susitikimui skiriama medžiaga ir klausimai, į kuriuos dalyviai atsako raštu savaitės eigoje....

7
1 birželio, 2024

Birželis – Švč. Jėzaus Širdies mėnuo

Birželio mėn. Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pagerbti Švč. Jėzaus Širdies slėpinį. Visą birželio mėn. mūsų bažnyčioje Jėzaus Širdies litanija giedama: šiokiadieniais –  po vakaro Šv. Mišių; sekmadieniais - po sumos Šv. Mišių.

7
7 gegužės, 2024

Sekminių novena

Nuo gegužės 10 d. prasideda devyndienis prieš Sekmines (gegužės 19 d.) į Šventąją Dvasią. Kiekvieną dieną per Mišias melsime Šventosios Dvasios dovanų gausos sau ir visam pasauliui. To paties melskime ir asmenine malda.