Pirmoji Komunija

Šv. Mišių lankymas yra ir pareiga, ir kvietimas kiekvienam tikinčiam žmogui. Katechezės esmė – metus laiko įsipareigoti dalyvauti Šv. Mišiose, kad tikrai pamatytume, pažintume ir dalyvautume visame liturginių metų šventime, kuris atskleidžia visą mūsų išganymo istoriją.

Dalyvauti sekmadienio Šv. Mišiose galima bet kokioje šalyje, mieste ar parapijoje. Po Šv. Mišių drąsiai paprašant kunigo, kad pažymėtų apie dalyvavimą.

Taip pat privaloma lankyti katechetinius susitikimus su parapijos katechetu, kuris pokalbio, ekskursijos ar kitokia nei mokykloje, dalijimosi forma, supažindina su tikėjimo tiesomis.

Ypatingai reikšmingas yra artimųjų bendradarbiavimas. Būtų liūdna jei vaiko susidomėjimą, norą melstis ir pasakoti apie tikėjimą užgniaužtų ir „nugesintų“ artimieji. Todėl labai svarbu, kad šeima suprastų ir apsispręstų, kad atėjo metas ne vien vaikui, bet ir visiems artimiesiems kartu atrasti ar prisiminti tikėjimo grožį ir prasmę.

Norint užregistruoti vaiką reikia užpildyti internetinę formą, kuri rugsėjo mėnesį skelbiama parapijos informacinėse priemonėse. Vaikus ir jaunuolius užregistruoti gali tik tėveliai arba teisėti globėjai.