Bažnyčios tarnai

   Kad tikintiesiems, atėjus į Dievo namus įvairiems liturginiams šventimams – Šv. Mišioms, Krikšto ar Santuokos sakramentų teikimo metu, galiausia kad užėjus į bažnyčia joje būtų jauku ir gera melstis ir šlovinti Viešpatį, bažnyčioje yra žmonės vadinami – bažnyčios tarnai.
   Tai žmonės, kurie savo laiką, vienokius ar kitokius gabumus skiria Dievo namams, tuo pačiu ir visiems tikintiesiems. Palangos parapijoje turime nuostabų bažnyčios tarnų kolektyvą, kurio dėka ne tik Palangos parapijos tikintieji, bet ir mūsų miesto svečiai gali džiaugtis bažnyčios švara ir pamaldų, kurių metu aukojame Dievui savo dvasines aukas, padėkas ir prašymus, grožiu ir sakralumu.
   Bažnyčios tarnams, ypač artėjant didžiųjų tikėjimo švenčių metui sunku vieniems pasiruošti iškilmėms, todėl ir pristatome Palangos bažnyčios tarnus ir jų kontaktinius duomenis, kad galbūt turėdami laisvesnio laiko galėtumėte jiems pasiūlyti savo pagalbą ir paramą.

Vargonininkas:

  • Edmundas Jucevičius – tel. 8-688-74753 

Vargonininko pavaduotoja:

  • Aida Paurytė – tel. 8-620-76060 

Zakristijonas:

  • Alfredas Umbrasas – tel. 8-621-54133

Bažnyčios puošimas (gėlės); liturginiai rūbai:

  • Danutė Butkienė – tel. 8-601-44299

Šventoriaus tvarka, procesijų organizavimas:

  • Izidorius Gulbinauskas – tel. 8-683-80271 

Procesijų organizavimas, jaunimo grupės:

  • Daiva Liaudanskytė – tel. 8-626-77548

Bažnyčios švara:

  • Justina Duoblytė – tel. 8-601-32734

Parapijos namų tvarka:

  • Aurelija Kaunienė – tel. 8-671-51511 

Katechetinis centras (religiniai reikmenys; knygos):

  • Valerija Lukauskienė – tel. 8-603-74908

Spausdinti Spausdinti