Parapijos dvasininkai

Klebonas ir Palangos dekanas, religijos mokslų mgr. Kęstutis BALČIŪNAS
Mob. +370 681 25882; el. p. kestutisb@hotmail.com

Vikaras Vaidas GADEIKIS
Mob. +370 673 83051, el. p. vaidasate@gmail.com

Rezidentas garbės kanauninkas Antanas STRIUKIS
Mob. +370 648 92604

Rezidentas kun., prof., religijos ir muzikos mokslų mgr., socialinių mokslų dr. Saulius STUMBRA
Mob. +370 687 25915, el. p. saulius.stumbra@gmail.com

Rezidentas religijos mokslų mgr. Kęstutis TIMOFEJEVAS
Mob. +370 611 26283, el. p. kestutist@hotmail.com