Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmė

Šv. Mišios aukojamos – 8.00; 10.00 ir 12.00 val. 16.00 val. – kapinėse gedulingos pamaldos, po kurių, tikintiesiems paprašius, kunigai pašventins naujai pastatytus paminklus kapinėse. 18.00 val. bažnyčioje aukojamos Vėlinių šv. Mišios už mirusiuosius. Po Mišių bažnyčioje eisime procesiją prisimindami visus mirusiuosius.

Lapkričio 2 d. – Vėlinės

Šv. Mišios aukojamos – 8.00; 10.00; 12.00; 18.00 val.

Vėlinių oktava (lapkričio 1-8 d.)

Kasdien 18.00 val. bus aukojamos gedulinės šv. Mišios sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis už mirusiuosius. Po šv. Mišių bažnyčioje eisime gedulinę procesiją. Šv. Mišių aukoms per visą Vėlinių oktavą bažnyčioje bus pastatyta aukų dėžutė. Tikintieji gali pelnyti mirusiesiems visuotinius atlaidus priimdami Komuniją; sukalbėdami „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“ bei aplankydami kapines. Išpažintys bus klausomos bažnyčioje nuo 17.30 iki 18.00 val.