GEGUŽĖS 1, 17, 31 ir birželio 14 d.
Susitikimai vyks po Šv. Mišių parapijos namuose 18.45 val.
Susitikimus ves Kauno Šv. Ignaco Lojolos kolegijos ir katalikų bendruomenės „Gyvieji Akmenys“ sielovadininkai: Laima Anužienė, Lina Jakelė, Algimantas Jakelis ir Antanas Šalaševičius.
Įvadinis susitikimas „MATYTI. JUSTI. SKONĖTIS“ vyks gegužės 1 d. po Šv. Mišių parapijos namuose 18.45 val. Susitikime dalyvaus visi keturi sielovadininkai, kurie supažindins su šio projekto tikslu ir turiniu bei įvadiniu mokymu. Vyks užtarimo malda. „Sielą sotina ir tenkina ne žinių gausa, o vidinis dalykų pajutimas ir skonėjimasis jais“ (Šv. Ignacas Lojola (DP, 2)