Per Gavėnią tęsiame susitikimų-katechezių ciklą „TIKĖJIMU IR GYVENIMU“. Po šv. Mišių bažnyčioje kovo 20 d., 18.00 val., br. teol. lic. Pijus Eglinas dėstys gerovės principus krikščioniui.