Categories: Naujienos ir įvykiai

Diakonų šventimai

  2013 06 01 dieną visuotinė Bažnyčia savo maldose prisimena ir užtarimo prašo kankinio Šv. Justino, kuris yra ir Žemaitijos – Telšių Vyskupijos Globėjas.
   Jau tapo gražia tradicija, kad Vyskupijos Globėjo dieną, Telšių Katedroje suteikiami diakonų šventimai Telšių Kunigų Seminarijos klierikams. Šiais metais diakonų šventimai buvo suteikti Palangos parapijos klierikui Martynui Girininkui ir Klaipėdos parapijos klierikui Andriui Baksčiui.
   Klierikus diakonais įšventino ir Šv. Mišių aukai vadovavo Telšių Vyskupo Augziliaras Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Pamokslo metu Vyskupas priminė pagrindines diakonų tarnystės sritis – Dievo Žodžio skelbimą ir tarnavimą bei rūpesti vargšais. Tiek šventinamiesiems visiems dalyvaujantiems Šv. Mišiose kunigams ir pasauliečiams Vyskupas Augziliaras primindamas kankinį Šv. Justiną pamokslo metu priminę visiems krikščionims bendrą pašaukimą – būti žemės druska, suteikiant savo konkrečiu gyvenimo pavyzdžiu gyvenimo prasmę ir naują džiaugsmą gyvenimo kelyje sutinkamiems žmonėms. Tačiau, priminė Vyskupas, tokiais, skleidžiančiais tikėjimą, viltį ir meilę, galima tapti tik tada kai siekiama pagrindinio kiekvieno žmogaus pašaukimo – šventumo.
   Telšių Vyskupo Ordinaro paskyrimu naujieji diakonai tikintiesiems tarnaus pajūrio parapijose: diakonas Martynas Girininkas – Klaipėdos Taikos Karalienės parapijoje, o diakonas Andrius Bakstys mūsų – Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijoje.

Spausdinti Spausdinti