Didysis Ketvirtadienis – kovo 28 d.

Ryto Šv. Mišios vyks 08.00 val. Rožinis – 17.30 val. Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios vyks 18.00 val.

Didysis Penktadienis – kovo 29 d.

Šv. Mišios nebus aukojamos. 17.00 val. – šventoriuje vyks Kryžiaus kelias. 17.30 val. – Rožinis.
18.00 val. bažnyčioje vyks Kristaus Kančios pamaldos.

Didysis Šeštadienis – kovo 30 d.

Šv. Mišios nebus aukojamos. 17.30 val. – Rožinis.
20.00 val. – Velyknakčio pamaldos: bus šventinama ugnis, teikiamas Krikšto sakramentas. Tikintieji kviečiami atsinešti krikšto arba kitą pašventintą žvakę, krikšto pažadų atnaujinimui.