VELYKŲ SEKMADIENIS – kovo 31 d.

8.00 val. – Velykų ryto procesija ir Šv. Mišios. Taip pat Šv. Mišios bus aukojamos 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Visų Šv. Mišių metu melsimės tikinčiųjų sudėtinėmis intencijomis į Prisikėlusį Kristų už gyvuosius ir mirusiuosius.

Velykų antroji diena – balandžio 1 d. Šv. Mišios bus aukojamos 8.00; 10.00; 12.00 ir 18.00 val.