Categories: Vyskupai

Telšių Vyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Brangūs broliai ir seserys,

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų iškilmės! Tai nuostabus slėpinys kurį švenčiame: Dievas Tapo žmogumi. Dangaus ir žemės Viešpats tapo vienu iš mūsų. Išsipildė gražiausia žmonijos svajonė – regėti mus aplankiusį Dievą. Išsipildė ilgesys pakalbinti Kūrėją. Dievas prisiėmė žmogaus vargą, kad jį palengvintų, dar daugiau – kad jį perkeistų. Jis pakvietė žiūrėti į pasaulį Jo akimis – meilės žvilgsniu. Jis kvietė žmones pakeisti savo širdį ir žvelgti į kitą žmogų – su gailestingumu ir giedrumu. Dievas apsisprendė, kad mes apsispręstume. Jis pakvietė atrasti gyvenimo grožį paprastuose dalykuose ir būti jautriems vargšams.
Saugokime Kalėdų dovanas savo širdyje! Neleiskime niekam, kad būtų išvogtas mūsų džiaugsmas ar gesinama viltis. Juk Kalėdos turi ir toliau tęstis pasaulyje, per mus ir mūsų apsisprendimą džiaugsmui. Įkūnykime džiaugsmo momentus mūsų kasdienybėje, kad Kalėdos mums taptų gyvenimo būdu. Padarykime dovaną Dievui ir mūsų mylimai Tėvynei būdami žmonėmis kurie yra pertekę vilties. To Viešpats norėjo iš mūsų aplankydamas šią žemę! Jis nori įsikūnyti mūsų širdyse!

Su Šventomis Kalėdomis!

† Kęstutis Kėvalas
Telšių vyskupas