Categories: Naujienos ir įvykiai, Vyskupai

Atvelykio pamokslas

J. E. Vyskupo Kęstučio Kėvalo Atvėlykio ir Dievo Gailestingumo Sekmadienio, Homilijos, Palangos Bažnyčioje MINTYS: Šalia džiaugsmingos šios savaitės nuotaikos Dievo žodis mums pateikia ir kitą medalio pusę, būtent mokinių abejones, netikėjimą ir baimę: “durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms” Marija Magdalietė “nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie, išgirdę, […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vyskupai

Telšių Vyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimas Šv. Kalėdų proga

Brangūs broliai ir seserys, Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų iškilmės! Tai nuostabus slėpinys kurį švenčiame: Dievas Tapo žmogumi. Dangaus ir žemės Viešpats tapo vienu iš mūsų. Išsipildė gražiausia žmonijos svajonė – regėti mus aplankiusį Dievą. Išsipildė ilgesys pakalbinti Kūrėją. Dievas prisiėmė žmogaus vargą, kad jį palengvintų, dar daugiau – kad jį perkeistų. Jis pakvietė žiūrėti į […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vyskupai

Apaštalinio Nuncijaus, J. E. Arkivyskupo Pedro López Quintana, Pamokslas Šv. Petro Bazilikoje

Apaštalinio Nuncijaus, J. E. Arkivyskupo Pedro López Quintana, Pamokslas Šv. Petro Bazilikoje Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejaus proga 2017-11-08 Vatikanas             Brangūs broliai ir seserys, Telšių vyskupijos piligrimai,           Atvykome į Romą, kad prie Šventojo Petro kapo atnaujintume savo tikėjimą, tikėjimą kuris prieš šešis šimtus metų buvo pasėtas jūsų žemėse įsteigiant Žemaičių vyskupiją (1417 […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vyskupai

Vyskupo J. Borutos ganytojinis laiškas 2017 m. Gavėnios proga

Mieli Broliai Seserys Kristuje, Telšių vyskupijos tikintieji, Jėzų Kristų, Jo Bažnyčią ir kunigus mylintieji! Pradedame Gavėnios, t.y. apmąstymų, susikaupimo, atgailos ir pasitaisymo laiką. Šiuo Gavėnios laiku noriu Jus pakviesti apmąstyti savo santykį su Jūsų parapijose tarnaujančiais kunigais ir parapijine bendruomene, t.y., kiekvienu arti Jūsų esančiu tikinčiu žmogumi. Moderniųjų laikų pasaulyje, ypač tarp jaunų žmonių, dažnai […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vyskupai

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino VIRBALO homilija ingreso iškilmėse arkikatedroje bazilikoje (2015 07 11)

Jūsų Eminencija, Jūsų Ekscelencija Apaštališkasis Nuncijau, garbingieji Vyskupai, seseriškų Bažnyčių Ganytojai, mielieji kunigai, vienuolės ir vienuoliai, Jūsų Ekscelencija Prezidente, civilinės valdžios atstovai, brangūs broliai ir seserys Kristuje. Dievas nuolat rūpinasi savo žmonėmis, Jis pats gano savo Bažnyčią, saugo ir veda ją per laikų kaitą, pašaukdamas laikinus ganytojus ir jiems patikėdamas savo meilės rūpestį. Popiežiaus Pranciškaus […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vyskupai

Mieli Broliai Seserys Kristuje

  TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJA Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai tel. (8-444) 60636; faks. (8-444) 52300 2014 m. spalio mėn. 25 d. Nr. 762     Mieli Broliai Seserys Kristuje,  Greitai bėga laikas, atrodo, taip neseniai pradėjome spalio – rožinio maldos – mėnesį. Žengiame į lapkričio mėnesį, kuriame turėtume pratęsti mūsų tikėjimo gilinimą, stiprinimą ryšio su […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vyskupai

Lietuvos Vyskupų kreipimasis artėjančių Europos Parlamento rinkimų proga

   Gegužės 1 d. šventėme Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimties metų jubiliejų. Tai, kas pirmaisiais metais po Nepriklausomybės atkūrimo dar atrodė sunkiai pasiekiama, tapo tikrove 2004 m. gegužės 1 d. Ana atmintina diena jau tapo istorija. Narystė šioje Europos tautų šeimoje jau seniai tapusi mūsų kasdienio gyvenimo dalimi, ir niekas jau nebesistebi, matydamas ES ženklą […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 1 iš 2