Vydmantų Šv. Jono Krikštytojo parapija

Aptarnauja
Klebonas kun. Karolis PETRAVIČIUS
Mob. tel. 8 630 58678
El. p. manomastis@gmail.com

 

 

APIE PARAPIJĄ
   Vydmantų katalikų bendruomenė įsikūrė 1996 m. rugsėjo 15 d., kai pirmą kartą buvo aukotos Šv. Mišios. Daugiau negu 5 metus pamaldos vyko kultūros namų salėje. Vydmantų maldos namai įsikūrė buvusioje pradinėje mokykloje. Remonto darbams rajono taryba skyrė 27,5 tūkst. Lt. Remontuojant maldos namus buvo apsieita su daug mažesne suma, nes daugelį darbų atliko patys bendruomenės žmonės, o dirbantys pagal patentus paėmė tik nedidelį užmokestį. Apie 100 m2 užimantys maldos namai, kurių iniciatorė – vydmantiškė Birutė Viršilienė, įkurti sujungus dvi klases. Naujai perklotos grindys, sutvarkytos lubos, durys, langai, įrengtas tualetas. Yra zakristija. Klauptus, kuriuose telpa 70 žmonių, pasidarė patys vydmantiškiai.
   Bažnyčios pastato idėjos vydmantiškiai neatsisako. Būsimos Vydmantų bažnyčios vietą žymi masyvus liaudies meistro Raimundo Puškoriaus darbo kryžius su Marijos skulptūra, esantis prie pagrindinio plento Kretinga–Palanga. Jį vydmantiškiai pastatė ir pašventino 1996 m., kai pagal nuomos sutartį su valstybe 99 metams buvo įteisintas 1,64 ha ploto žemės sklypas. Kryžius aptvertas tvorele, yra suolai. Kryžių pašventino vysk. Antanas Vaičius 1997 m. birželio 24 d. Tuo pat metu Telšių vyskupas įteisino Vydmantų katalikų bendruomenę, parapiją, pavadintą šv. Jono     Krikštytojo vardu, o Teisingumo ministerija įregistravo Vydmantų parapiją.
Vydmantų šv. Jono Krikštytojo parapija priklauso Palangos dekanatui.
  Pagal palangiškio dailininko ir architekto Vytauto Moncevičiaus projektą bažnyčia turėtų būti statoma kartu su laidojimo namais ir namu klebonui.
   Vydmantų bažnyčia išvien su parapijos namais užimtų 667 kv.m ploto, jos aukštis – 38 m, o su kryžiumi – 43 m. Aplink bažnyčią suformuotas šventorius su klebonija, teritorija turėtų būti apželdinta. Pagrindinis įvažiavimas – nuo plento pusės.
   Titulinį bažnyčios paveikslą bei 14 Kristaus kančios stočių ketina nutapyti pats bažnyčios projekto autorius Vytautas Moncevičius.
   Nuolatinio kunigo nėra, sekmadieniais ir švenčių dienomis parapiją aptarnauja Palangos kunigai. Šv. Mišios aukojamos sekmadieniais.
  Parapijiečiai renkasi giedoti gegužinių pamaldų, spalio mėnesiais kalbamas rožinis, katechizuojamas jaunimas, yra giedotojų būrelis, kuris gieda per Šv. Mišias.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Yra parapija ir titulas, bet nėra bažnyčios. Pajūrio naujienos, 2011, saus. 21, p. 1-2.
  2. VIRŠILIENĖ, B. Duomenys apie Vydmantų koplyčią [rankraštis]. [Vydmantai], [b. m.]. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 1. Nuotr.

Medžiaga pateikta  iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios 
bibliotekos virtualios Kretingos krašto enciklopedijos 
www.kretingosenciklopedija.lt