Categories: Vatikanas

Popiežiaus Legato pamokslas

Card. Péter Erdő Omelia a Telsiai 4 agosto 2013(Is 52,7-10; Rm 10,8-13; Lc 24,46-53)   Jūsų Ekscelencija, ponia Respublikos Prezidente,Pone Seimo Pirmininke,Pone Ministre Pirmininke,Garbūs civilinės Valdžios atstovai,Jūsų Eminencija Kardinole,Jūsų Ekscelencija Apaštalini Nuncijau,Jūsų Ekscelencija Vyskupe Jonai Boruta,Brangūs Broliai vyskupystėje ir kunigystėje,Garbingi Diplomatinio Korpuso nariai,Garbieji visuomeninių ir kultūrinių institucijų atstovai,Mieli broliai ir seserys,      Malonė Jums […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vatikanas

Popiežiaus Pranciškaus laiškas

Garbingajam broliui Kristuje Telšių vyskupui Jonui Borutai SJ     Garbingasis broli, kreipiuosi į Tave ir į Telšių vyskupiją, o taip pat į visus Lietuvos vyskupus, kunigus, vienuoles ir vienulius bei pasauliečius tikinčiuosius su nuoširdžiu sveikinimu Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus proga. Man buvo pranešta, kad neseniai gausus tikinčiųjų būrys, vedamas Žemaitijos krašto vyskupų ir kunigų, […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 2 iš 2