Categories: Vatikanas

Apaštalinio Nuncijaus pamokslas

Gegužės 26 – 28 dienomis vyko Palangos vasaros sezono atidarymas. Sunku būtų pristatyti ir papasakoti apie visus nuostabius renginius, kuriuos vietiniams ir svečiams paruošė miesto organizacijos. Visų dienų visi renginiai skirti mums visiems, kad Palanga mums būtų – džiaugsmo ir vilties miestu. Miesto grožį sudaro nuostabiai besikeičianti infrastruktūra, nauji ir atnaujinti pastatai, tačiau miesto charakterį […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vatikanas

Velykinis Sveikinimas

VELYKŲ ŽINIA Apaštalinis Nuncijus E. Arkivyskupas Pedro López Quintana Viešpats iš tiesų prisikėlė! Aleliuja! Tepripildo Viešpaties ramybė visą žemę! Trokštu, kad ši džiaugsminga žinia pasiektų visus Palangos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos tikinčiuosius, kiekvienus namus, kiekvieną šeimą, bet visų pirmiausia tuos, kurie kenčia ir yra vieniši. Norėčiau, kad pasiektų visas širdis, nes būtent […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vatikanas

Popiežius Pranciškus priėmė Lietuvos vyskupus

Lietuvos vyskupai pradėjo vizitą Ad limina. Pirmadienio rytą Vilniaus arkivyskupas emeritas kard. Audrys Juozas Bačkis ir visų Lietuvos vyskupijų ordinarai ir augziliarai koncelebravo Mišias prie apaštalo šv. Petro kapo, Vatikano bazilikos kriptoje. Pagrindinis vizito momentas buvo pirmadienį priešpiet įvykęs susitikimas su Šventuoju Tėvu. Spontaniškas bendravimas truko maždaug valandą. Audiencijos metu popiežius Pranciškus įteikė Lietuvos vyskupams […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vatikanas

Nebe vergai, bet broliai

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS Nebe vergai, bet broliai Žinia Pasaulinės taikos dienos proga (2015 m. sausio 1 d.) Naujųjų metų, kuriuos laikome Dievo malone ir dovana žmonijai, pradžioje trokštu visiems vyrams bei moterims, visoms pasaulio tautoms bei šalims, valstybių ir vyriausybių vadovams nuoširdžiai palinkėti taikos ir meldžiuosi, kad liautųsi karai, konfliktai ir gausios kančios, sukeltos žmogaus, taip […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vatikanas

Popiežius Pranciškus – už taiką

Šio sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai išryškiną ypatinga Dievo pasitikėjimą žmogumi. Dievas matė, kad viskas, kas Jo sukurta buvo gera (Pr. 1,12). Dievo karalystės, taikos, ramybės ir meilės karalystės kūrime dalyvauja kiekvienas žmogus. Tai ypatingai atsakingas, bet ir nuostabus kiekvieno mūsų pašaukimas. Šis pasaulis, per mus, per kiekvieną iš mūsų, gali tapti nuostabiausiu sodu arba griuvėsiais […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vatikanas

Šventasis Sostas

Šventasis Sostas Benediktas XVI Apaštališkasis laiškas motu proprio forma Intima Ecclesiae natura  apie meilės tarnystę  Įžanga    „Giliausia Bažnyčios prigimtis reiškiasi trejopa užduotimi: Dievo žodžio skelbimu (kerygma-martyria), sakramentų  šventimu (leiturgia), gailestingosios meilės tarnyba (diakonia). Šios užduotys viena kitą sąlygoja ir negali būti viena nuo kitos atskirtos“ (Enciklika Deus caritas est, 25). Meilės tarnystė taip pat […]

Skaityti daugiau...
Categories: Vatikanas

Baigiant Tikejimo metus

Šį sekmadienį, Kristaus Karaliaus iškilme baigiame liturginius metus, taip pat baigiasi ir Popiežiaus Benedikto paskelbtieji Tikėjimo metai. Tikėjimo metais mes bandėme asmeniškai ir kartu atnaujinti Krikšto malonę esančią mūsų sielose. Tikime, kad šie Tikėjimo metai bus ne pabaiga, o mūsų visų naujos dvasinės ir tikėjimo kelionės pradžia – per Kristų, su Kristumi ir Kristuje. Baigiant […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 1 iš 2