Šv. Rašto grupė

Maldos grupelė

   Grupelė bendraminčių tikinčiųjų, ieškančių asmeninės bendrystės su Kristumi, savo kelio link šventumo, pagalbos tame kelyje, norinčių mylėti Dievą ir žmones Kristaus meile. Tokia grupelė susibūrė jau prieš keletą metų ir palengva bando eiti tuo keliu.
   Grupelės nariai kartą mėnesyje renkasi parapijos namų salėje po vakaro Šv. Mišių (dažniausiai tai būna antrasis mėnesio penktadienis). Susitikimų tikslas – gilinti dvasinį gyvenimą, todėl susitikime visada dalyvauja ir grupelę dvasiškai lydi kunigas. Susitikimų metu skaitome ateinančio sekmadienio skaitinius ir Evangeliją, tada tyloje pamąstome apie tai, kaip mane asmeniškai palietė Dievo žodis, o po to kiekvienas pasidalijame savo išgyvenimu. Tai galimybė pažvelgti į pasaulį dvasinio gyvenimo, tikėjimo, meilės artimui ir Dievui akimis. Kunigas susitikimo metu padeda giliau pažinti Dievo žodį, visus išklauso ir pats pasidalija savo asmenine patirtimi, pakomentuoja išgirstas mintis, atsako į iškilusius klausimus. Susitikimus užbaigiame agape.
   Susitikimų tikslas – gilinti dvasinį gyvenimą, bendrystę su Viešpačiu. To siekiame dažnai dalyvaudami Šv. Mišiose, adoruodami Švenčiausiąjį Sakramentą, skaitydami dvasinę literatūrą, dalindamiesi asmeniniais dvasiniai išgyvenimais. Savo artimųjų aplinkoje – pirmiausiai savo šeimose, savo draugų rate – siekiame sužadinti tikėjimo pažinimo, atsivertimo ir šventumo siekimo troškimą, stengiamės stiprinti savo vaikų religinį gyvenimą, padėti vargšams ir ligoniams.
   Grupelės nariams būdingas bruožas – pamaldumas Marijai, todėl porą kartų metuose (Advento ir Gavėnios laike) organizuojama išvyka į rekolekcijas Šiluvoje, kur susirenka panašioms grupelėms priklausantys tikintieji iš įvairių Lietuvos vietų.
   Susidomėjusius ir norinčius prisijungti – šeimas ir pavienius tikinčiuosius – kviečiame kreiptis telefonu: 8-687-33537