Categories: Skelbimai

Žolinės (08.15) Atlaidai

RUGPJŪČIO 14 D. (PIRMADIENIS)

19.00 val. –  Atlaidų išvakarių Šv. Mišios.

20.00 val. –  bažnyčioje vyks muzikos festivalio „Ave Maria“ baigiamasis koncertas.

22.00 val. – naktinė Švč. Sakramento Adoracija (per visą naktį iki 7.00 val. ryto).

RUGPJŪČIO 15 D. (ANTRADIENIS) – ŽOLINĖS IŠKILMĖ

Šv. Mišios bus aukojamos:

 • 8.00 val.,
 • 10.00 val.,
 • 12.00 val. – (po Šv. Mišių iškilminga Eucharistinė procesija),
 • 19.00 val.

Žolinės atlaidų dieną:

 • Visų Šv. Mišių metu bus šventinami tikinčiųjų atsinešti žolynai;
 • Homilijas sakys Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaras lic. Klemensas Jeraminas ( išskyrus 19.00 val.);
 • Vienas kunigų visų Šv. Mišių metu melsis tikinčiųjų sudėtinėmis intencijomis.
 • Po visų Šv. Mišių bus kalbama parapijos pasiaukojimo malda Švč. M. Marijai, prašant jos globos ir užtarimo. 

Atlaidų dienomis parapijoje svečiuosis katalikiškos žiniasklaidos atstovai, bus galima susipažinti, pabendrauti su žiniasklaidininkais. Taip pat parapijoje viešės pašvęstojo gyvenimo atstovės.

RUGPJŪČIO 20 d. (SEKMADIENIS) PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į VARNIUS

Žemaičių Vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus iškilmė

Rugpjūčio 19 – 20 dienomis Varniuose

Parapija organizuoja piligriminę kelionę į Jubiliejinė šventę Varniuose:

 • Rugpjūčio 20 d. (sekmadienis);
 • Išvykstama 8.00 val. iš aikštės prie bažnyčios
 • Registracija vyksta nuo rugpjūčio 1 d. bažnyčioje. 

Šv. Roko (08.27) Atlaidai

RUGPJŪČIO 26 D. (ŠEŠTADIENIS) – Atlaidų išvakarės

19.00 val. –  Šv. Mišios:

 • Pamokslaus diakonas dr. Benas Ulevičius.
 • Po Mišių diakonas B. Ulevičius bažnyčioje ves katechezę, tema: „Bažnyčia – prisikėlusiųjų bendruomenė“.

21.00 val. –  Šv. Mišios. 

RUGPJŪČIO 27 D. ŠV. ROKO ATLAIDAI (SEKMADIENIS)

Šv. Mišios bus aukojamos:

 • 8.00 val.;
 • 10.00 val.;
 • 12.00 val. – (po Šv. Mišių iškilminga Eucharistinė procesija),
 • 19.00 val.

Šv. Roko Atlaidų dieną:

 • Sumos Šv. Mišias aukos Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčios klebonas, teol. lic. Rimantas Pranskaitis;
 • Visų Šv. Mišių metu, vienas kunigų, melsis tikinčiųjų sudėtinėmis intencijomis, prašant fizinės ir dvasinės sveikatos.
 • Prieš kiekvienas Šv. Mišias bus meldžiama Šv. Roko litanija, tikintieji bus palaiminti Šv. Roko relikvija.

Atlaidų dienomis parapijoje svečiuosis katalikiškos žiniasklaidos atstovai (Magnificat, Artuma, Marijos radijas) bus galima susipažinti, pabendrauti su žiniasklaidininkais. 

Visiems palaimingų šventinių dienų