Categories: Skelbimai

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka

VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ
(maldų už mirusiuosius dienų)
pamaldų tvarka:

Lapkričio 1 dieną (sekmadienis)VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ.

 • Šv. Mišios aukojamos: 8.00; 10.00 ir 12.00 val.

Lapkričio 1 dieną (sekmadienis)

 • 15.00 val. Mūsų miesto kapinėse atliksime gedulinę procesiją melsdamiesi už mūsų mirusiuosius (pradžia prie kapinių koplyčios).
 • Po procesijos, tikintiesiems paprašius, kunigai pašventins naujai pastatytus paminklus.

Lapkričio 1 dieną (sekmadienis)VĖLINIŲ IŠVAKARĖS.

 • 18.00 val. Bažnyčioje aukojamos vėlinių Šv. Mišios už mirusiuosius.
 • Po mišių bažnyčioje eisime procesiją prisimindami visus mirusiuosius.

Lapkričio 2 dieną (pirmadienis)– VĖLINĖS (maldų už mirusiuosius diena).

 • Šv. Mišios aukojamos: 8.00; 10.00; 12.00; 18.00 val.

Lapkričio 1-8 d. VĖLINIŲ AŠTUNIENIS.

 • 18.00 val. Bus aukojamos gedulinės šv. Mišios sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis už mirusiuosius.
 • Po Šv. Mišių metų bažnyčioje eisime gedulinę procesiją.

Vėlinių aštundienį (lapkričio 1-8 d.)TEIKIAMI VISUOTINIAI ATLAIDAI:

 • Tikintieji gali pelnyti mirusiesiems visuotinius atlaidus;
 • priimdami Šv. Komuniją; sukalbėdami „tėve mūsų“ ir „tikėjimo išpažinimą“;
 • ir aplankydami kapines pasimeldžia už mirusiuosius.

Vėlinių aštundienį (lapkričio 1-8 d.) – išpažinčių bus klausoma nuo 17.30 iki 18.00 val.