Categories: Skelbimai

Visų šventųjų ir vėlinių (maldų už mirusiuosius dienų) pamaldų tvarka

Lapkričio 1 dienąvisų šventųjų iškilmė.

Šv. Mišios aukojamos: 8.00; 10.00 ir 12.00 val.

Lapkričio 1 dieną – Vėlinių procesija.

Mūsų miesto kapinėse eisime gedulinę procesiją melsdamiesi už mūsų mirusiuosius. Po procesijos, tikintiesiems paprašius, kunigai pašventins naujai pastatytus paminklus.

 Procesijos prasidės:

  • 15.00 val. – prie kapinių koplyčios (senosios kapinės);
  • 15.00 val. – prie kolumbariumo (naujosios kapinės)

Lapkričio 1 dieną – Vėlinių išvakarės.

18.00 val. Bažnyčioje aukojamos vėlinių Šv. Mišios už mirusiuosius.

Po mišių bažnyčioje eisime procesiją prisimindami visus mirusiuosius.

Lapkričio 2 dieną – Vėlinės (maldų už mirusiuosius diena).

Šv. Mišios aukojamos: 8.00; 10.00; 12.00; 18.00 val.

Visą vėlinių aštundienį (lapkričio 1-8 d.)

18.00 val. Bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis už mirusiuosius. Po šv. Mišių metų bažnyčioje eisime gedulinę procesiją.

Vėlinių aštundienį (lapkričio 1-8 d.) – tikintieji gali pelnyti mirusiesiems visuotinius atlaidus: priimdami šv. Komuniją; sukalbėdami „tėve mūsų“ ir „tikėjimo išpažinimą“ ir aplankydami kapines pasimeldžia už mirusiuosius.

Vėlinių aštundienį (lapkričio 1-8 d.) – išpažinčių bus klausoma nuo 17.30 iki 18.00 val.