Categories: Skelbimai

Velykos 2018

Didžioji Savaitė ir Viešpaties Prisikėlimas (Velykos) 

DIDYSIS PIRMADIENIS (03.26)

 • Nuo pirmadienio vakaro Šv. Mišių (18.00 val.) bažnyčios prieangyje bus krepšiai maistui.
 • Kaip ir kiekvienais metais rinksime maisto aukas (greit negendančio) iki pat ketvirtadienio vakaro.
 • Maistas nepasiturintiems bus dalijamas penktadieni.
 • Pasidalinkite šia informacija ir pakvieskite nepasiturinčius ateiti į parapijos namus penktadieni.

DIDYSIS TREČIADIENIS (03.28):

 • Vakaro Šv. Mišių metu (18.00 val.) šventinsime, tikinčiųjų atsineštą vandenį, kurį naudojame persižegnojimui ir artimųjų palaiminimui. 

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (03.29):

 • Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.
 • Prieš Šv. Mišias renkame maistą (prie bažnyčios durų), kurį penktadienį Caritassavanoriai išdalins išmaldos prašantiems ir stokojantiems žmonėms. 

DIDYSIS PENKTADIENIS (03.30):

 • Nuo 12 iki 14 val. parapijos namuose dalijamas maistas stokojantiems (pakvieskime ateiti);
 • 18.00 val. Kristaus Kančios pamaldos (Šv. Kryžiaus pagerbimas);
 • Po pamaldų eisime Kryžiaus Kelio stočių apmąstymą.
 • Tikinčiuosius kviečiame atsinešti žvakeles indeliuose, kad eidami Kryžiaus Kelia šviestume Tikėjimo, Meilės ir Vilties ugnimi. 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (03.31):

 • visą dieną tikinčiuosius kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją prie Kristaus kapo bažnyčioje.
 • 14.00 val. bažnyčioje bus giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai.
 • 20.00 val. prasidės Velyknakčio pamaldos: šventinsime ugnį; bus teikiamas Krikšto sakramentas.
 • Tikinčiuosius kviečiame atsinešti Krikšto žvakę, arba kitą pašventintą žvakę, krikšto pažadų atnaujinimui. 

VELYKŲ SEKMADIENIS (04.01):

 • 8.00 val. Velykų ryto Šv. Mišios.
 • Taip pat Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 ir 18.00 val.
 • Visų Šv. Mišių metu melsimės tikinčiųjų sudėtinėmis intencijomis į Prisikėlusį Kristų už gyvuosius ir mirusiuosius.  

VELYKŲ II DIENA (04.02):

 • Šv. Mišios bus aukojamos 8.00; 10.00; 12.00 ir 18.00 val.
 • VELYKŲ II DIENĄ– mūsų miesto kapinėse (prie koplyčios) 14.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios už visus mūsų parapijoje palaidotus žmones.  

 

Visiems palaiminto Jėzaus Prisikėlimo ryto,

Visiems palaiminto prisikėlimo naujo gyvenimo pradžiai,

Visiems begalinės Prisikėlusiojo malonės

Aleliuja