Categories: Skelbimai

Vasario mėnuo parapijoje

Sudėtinės Šv. Mišios

Vasarį sudėtinės Šv. Mišios, jūsų intencijomis bus aukojamos per vakarines Šv. Mišias, šiomis dienomis:

 • Intencijomis Švč. Jėzaus Širdžiai – vasario 1 d.;
 • Intencijomis Švč. M. Marijai – vasario 2 d.;
 • Intencijomis už mirusius – vasario 4 d.;
 • Intencijomis šv. Antanui – vasario 5 d.;
 • Intencijomis šv. Rokui – vasario 6 d.;
 • Už pašaukimus į kunigystę, vienuolystę – vasario 7 d.

Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

 • 16.00 val. Palangos bažnyčioje rengiama Švč. Sakramento adoracija su šlovinimu ir mąstymais, tema: „Kristus aukojasi dėl mūsų Tėvui”.
 • 18.00 val. Šv. Mišių metu bus šventinamos žvakės. Taip pat vasario 2 d. – Pašvęstojo gyvenimo diena, per kurią esame kviečiami maldoje prisiminti brolius ir seses vienuolius, melsti naujų pašaukimų.

Vasario 3 d. – Šv. Blažiejus kankinys

 • Vakaro (18.00 val.) Šv. Mišių metu bus laiminami tikintieji Šv. Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos kaip sakramentalija nuo gerklės, kvėpavimo takų ir kitų susirgimų.

Vasario 5 d. – Šv. Agota kankinė

 • Vakaro (18.00 val.) Šv. Mišių metu bus šventinama Agotos duona, kuri naudojama kaip sakramentalija ir apsauga nuo gaisro nelaimės.

Vasario 14 d. – Europos globėjai Šv. Kirilas ir Metodijus

Meldžiame šių šventųjų (Europos globėjų) užtarimo ir pagalbos mūsų dienų Europai.

Vasario 16 d. – Lietuvos Nepriklausomybės diena 

 • 12.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Tėvynę Lietuvą. 

Ciklo „Susitikimai Kelyje” paskaitos

Vasario 8 d. ir 22 d., 18. 45 val. (po Mišių) parapijos salėje vyks susitikimai su teologu dr. Giedriumi Saulyčiu.

Susitikimai Kelyje – tai krikščionių ugdymo kursas, kurio tikslas, skaityti ir suprasti Šventąjį Raštą, pažinti turtingą krikščioniško tikėjimo paveldą, puoselėti tiesos troškulį ir gilinti bendrystę su Dievu.