Categories: Skelbimai

Spalio mėnuo parapijoje

Bažnyčios lankymas.

Spalio mėn. bažnyčia lankymui atidaryta:

  • 16.00-19.00 (nuo Pirmadienio iki Penktadienio);
  • 8.00-19.00 (Šeštadieni ir Sekmadieni);

Švč. Sakramento Adoracija.

Švč. Sakramento Adoracija vyksta ketvirtadieniais 16.00-18.00 val.;

Brevijoriaus malda.

Penktadieniais vakaro Šv. Mišių metu kalbame „Dievo tautos liturgines valandas“ – brevijorių;

Rožinio malda.

Spalio mėn. Bažnyčia kviečia tikinčiuosius Rožinio maldai, kurio metu apmąstome mūsų tikėjimo paslaptis. Spalio mėn. Rožančių bažnyčioje kalbėsime:

  • šiokiadieniais – 17.45,
  • sekmadieniais prieš Sumos Šv. Mišias – 11.30.

Rožinio malda prie Palangos Liurdo.

Spalio 1 dieną tradiciškai Rožinio mėnesį kviečiame pradėti prie Palangos Liurdo esančio botanikos parke.

16.00 val. prie Liurdo kalbėsime Rožančių, po to procesijos būdu grįšime į bažnyčią vakaro Šv. Mišioms. Kartu atvyks melstis ir Telšių Kunigų Seminarijos klierikai, vadovybė ir abu Telšių Vyskupijos Vyskupai. 

Piligriminė Kelionė į Baziliką.

Spalio 2 dieną vyks Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Tą dieną laukiami tikintieji ir piligrimai iš Palangos ir Palangos dekanato. Organizuojama piligriminė kelionė autobusu. Registracija vyksta vakarais bažnyčios gale.

Vaikų ruošimas sakramentams

I Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentams 2015/2016 metams, mūsų parapijoje prasidės nuo spalio 1 d. (10.01) iki spalio 31d. (10.31). Registracija vyks parapijos raštinėje, kuri randasi bažnyčioje.

Naktinė Adorcija.

Spalio 31 – Lapkričio 1d. – Bažnyčioje vyks nepertraukiama Švč. Sakramento Adoracija, meldžiantis ir dėkojant Dievui už Pašvęstąjį Gyvenimą.