Categories: Skelbimai

Spalio mėnuo parapijoje

Bažnyčios lankymas.

Spalio mėn. bažnyčia lankymui atidaryta:

  • 10-19.00 val. (nuo Pirmadienio iki Penktadienio);
  • 08-19.00 val. (Šeštadieni ir Sekmadieni);

Švč. Sakramento Adoracija.

Švč. Sakramento Adoracija vyksta ketvirtadieniais 16.00-18.00 val.;

Brevijoriaus malda.

Penktadieniais vakaro Šv. Mišių metu kalbame „Dievo tautos liturgines valandas“ – brevijorių;

Rožinio malda.

Spalio mėn. Bažnyčia kviečia tikinčiuosius Rožinio maldai, kurio metu apmąstome mūsų tikėjimo paslaptis. Spalio mėn. Rožančių bažnyčioje kalbėsime:

  • šiokiadieniais – 17.45,
  • sekmadieniais prieš Sumos Šv. Mišias – 11.30.

KALENDORIUS 

Spalio 1 dieną – Rožinio malda prie Palangos Liurdo.

Spalio 1 dieną tradiciškai Rožinio mėnesį kviečiame pradėti prie Palangos Liurdo esančio botanikos parke.

16.00 val. prie Liurdo kalbėsime Rožančių, po to procesijos būdu grįšime į bažnyčią vakaro Šv. Mišioms. Kartu atvyks melstis ir Telšių Kunigų Seminarijos klierikai, vadovybė ir Telšių Vyskupas.

Maestro Stasio Povilaičio mirimo metinės.

Spalio 7 d. (penktadienis) maldoje prisiminsime Maestro Stasį Povilaitį

Šv. Mišios – 18.00 val.

Bažnyčios Jubiliejinės 110-osios metinės

Spalio 16 dieną (sekmadienis)

12.00 val. Šv. Mišių metu pradedame Palangos bažnyčios Jubiliejinius metus.

Vaikų ruošimas sakramentams

I Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentams 2016/2017 metams, mūsų parapijoje prasidės nuo spalio 1 d. (10.01) iki spalio 31d. (10.31). Registracija vyks parapijos raštinėje, kuri randasi bažnyčioje.

Naktinė Adoracija.

Spalio 31 – Lapkričio 1d. – Bažnyčioje vyks nepertraukiama Švč. Sakramento Adoracija.