Categories: Skelbimai

Rugsėjo mėnuo Palangos parapijoje

Šv. Mišių laikas.

Nuo rugsėjo 1 dienos keičiasi vakarinių Šv. Mišių laikas.

Vakaro Šv. Mišios aukojamos – 18.00 val.

Bažnyčios lankymas.

Bažnyčia lankymui atidaryta:

10.00-19.00 (nuo Pirmadienio iki Penktadienio);

8.00-19.00 (Šeštadienį ir Sekmadienį).

Švč. Sakramento Adoracija.

Adoracija vyksta ketvirtadieniais 16.00-18.00 val.;

Brevijorius – Psalmių malda.

Penktadieniais vakaro Šv. Mišių metu kalbame „Dievo tautos liturgines valandas“ – brevijorių;

Sutvirtinamųjų dėmesiui.

Rugsėjo 3 d. (sekmadienis).

Visų, kurie lankė parapijinę katechezę 2016/2017 ir ruošėsi Sutvirtinimo Sakramentui, laukiame 12.00 val. Šv. Mišiose. Po Šv. Mišių susitikimas su kunigu.

Evangelizacinis ir Šlovinimo vakaras.

Rugsėjo 8 d. (penktadienis).

Po vakaro Šv. Mišių. Parapijos namų kieme vyks Šlovinimo vakaras. Dalyvauja br. Gediminas Numgaudis OFM ir Pakutuvėnų šlovinimo grupė.

Sutvirtinimo sakramento šventė:
09.09 – 18.00 val. Palangos parapija; 

Šiluvos Atlaidai:
Organizuojame piligriminę kelionę į Šiluvos atlaidus
09.10 – sekmadienį, registracija bažnyčioje;

Piligriminė kelionė į Romą

Dėkojant Dievui už gautą krikštą ir pasibaigusį Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimą, š.m. lapkričio 7-11 d. organizuojama Telšių vyskupijos tikinčiųjų piligriminę kelionę į Romą.

Penkių dienų kelionė lėktuvu kainuotų apie 500 eurų, o devynių dienų kelionė autobusu aplankant Gracą, Paduvą, Sieną, Veneciją apie 600 eurų.

Registracija vyks iki rugsėjo 17 d. Iš užsiregistravusių paimama 20 eurų, kaip negražinamas užstatas. Šie pinigai bus naudojami bendrai atributikai gaminti.

Registracija vyksta bažnyčioje. 

Registracija į parapijos mokyklėlę 2016/2017

Norinčius ruoštis priimti I Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą Registracija vyksta spalio 1-31 dienomis. Parapijos raštinėje.

Skelbimai: 

 

Palaiminto rudens!