Categories: Skelbimai

Rugpjūčio mėnuo parapijoje

Sekmadienis 08.12
Popiežiaus vizitui artėjant.

 • 12.00 Šv. Mišias aukos Apaštalinis Nuncijus Arkivyskupas Pedro Lopez Quintana.

Pirmadienis 08.13

 • 19.00 – Šv. Mišios
  20.00 – baigiamasis Ave Maria sakralinės muzikos festivalio koncertas

Antradienis 08.14

 • 19.00 – Šv. Mišios
  20.00 – Naktinės Švč. Sakramento Adoracijos pradžia.

Trečiadienis – Žolinė 08.15

 • 07.50 – Adoracijos pabaiga palaiminimu.
  08.00 – Šv. Mišios
  10.00 – Šv. Mišios (kun. Sigitas Žilys)
  12.00 – Šv. Mišios ir procesija (kun. Sigitas Žilys)
  19.00 – Šv. Mišios
  Visų Šv. Mišių metu bus šventinami Žolynai, o Šv. Mišios bus aukojamos tikinčiųjų sudėtinėmis intencijomis.
  Prieš Šv. Mišias Tomas Viluckas pristatys knygą “Popiežiaus Pranciškaus tiltai”.

Šeštadienis – Šv. Roko išvakarės 08.18.

 • 19.00 – Šv. Mišios
  20.00 – paramos koncertas Vydmantų bažnyčios statyboms paremti.
  Koncerte girdėsite kun. Karolio Petravičiaus, mažosios Elijos Matevičiūtės, Vydmantų kultūros centro vokalinio moterų ansamblio giesmes. Koncerto vedėjas Simas Končius.
  Aukoti bažnyčios statybai bus galima per visas šeštadienio ir sekmadienio Šv. mišias prie specialaus Vydmantų parapijos stendo įrašant auką į aukotojų knygą.

Sekmadienis – Šv. Rokas 08.19.

 • 08.00 – Šv. Mišios
  10.00 – Šv. Mišios
  12.00 – Šv. Mišios ir procesija.
  19.00 – Šv. Mišios.
  prieš visas Šv. Mišias bus kalbama Šv. Roko Litanija ir laiminama Šv. Roko relikvija.
  Visos Šv. Mišios bus aukojamos sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis.

Sekmadienis 08.26

 • 12.00 – Šv. Mišias už parapiją aukos naujas Palangos parapijos Klebonas kun. mgr. Kęstutis Balčiūnas.
  Kviečiame visus pasimelsti ir pasveikinti naująjį kleboną!