Categories: Skelbimai

Rugpjūčio mėnuo Palangos parapijoje

Rožančiaus malda

Palangos bažnyčioje kasdien kalbama Rožinio malda:

 • Pirmadienį – Šeštadienį: pusvalandį prieš vakaro Šv. Mišias
  • 18.30 val.
 • Sekmadieniais:
  • prieš Sumos Šv. Mišias – 11.30 val.;
 • Norinčius jungtis ir vadovauti Rožinio maldai bažnyčioje kviečiame registruotis parapijos raštinėje. 

Švč. Sakramento adoracija.

Ketvirtadieniais po vakaro Šv. Mišių (19.00 val.) bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija.

 • Adoracija vyksta: nuo 20.00 iki 22.00 val.
 • Adoracijos metu tęsiame Šv. Rašto skaitymą, kurį pradėjome Tikėjimo Metais, kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.
 • Švč. Sakramento adoracija baigiama palaiminimu. 

Brevijorius – Dievo Tautos Liturginės valandos.

Penktadieniais vakarinių Šv. Mišių metu kalbame Brevijorių – psalmių maldą kartu su visa Bažnyčia ir už visą Bažnyčią. Lapelius rasite išdėliotus suoluose prieš Šv. Mišias.

„Ave Maria“ – sakralinės muzikos festivalis

Liepos 16 – Rugpjūčio 14 dienomis Palangos bažnyčioje vyks sakralinės muzikos festivalis skirtas Švč. M. Marijai. Koncertų datos Palangos bažnyčioje:

 • 08.07 (pirmadienis) – 20.00 val.;
 • 08.11 (penktadienis) – 20.00 val.;
 • 08.14 (pirmadienis) – 20.00 val.

 Koncertai bažnyčioje nemokami.

Piligriminė kelionė į Varnius

Žemaičių Vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus iškilmė

Rugpjūčio 19 – 20 dienomis Varniuose

Parapija organizuoja piligriminę kelionę į Jubiliejinė šventę Varniuose:

 • Rugpjūčio 20 d. (sekmadienis);
 • Išvykstama 8.00 val. iš aikštės prie bažnyčios
 • Registracija vyksta nuo rugpjūčio 1 d. bažnyčioje.

Žolinės ir Šv. Roko atlaidai

Palangos parapijos atlaidų dienos.

 • 08.15 (antradienis) – Žolinės atlaidai;
 • 08.20 (sekmadienis) – Parapija meldžiasi Varniuose;
 • 08.27 (sekmadienis) – Šv. Roko atlaidai.

Atlaidų dienų programa bus paskelbta vėliau.


 Vakarinių Šv. Mišių laikas

Nuo rugsėjo 1 d. keičiasi Šv. Mišių laikas. Vakarinės Šv. Mišios aukojamos – 18.00 val.