Categories: Naujienos ir įvykiai, Skelbimai

Paskaitų ciklas: „Susitikimai kelyje“

Palangos Švč. Mergelės Marijos parapijos salėje vyks susitikimai su teologu dr. Giedriumi Saulyčiu

Tvarkaraštis:

Lapkričio 23 d. 18:45 (po Mišių)
Gruodžio 7 d. 18:45 (po Mišių)
Gruodžio 21 d. 18:45 (po Mišių)

2019 m. susitikimai vyks kas savaitę arba kartą į dvi savaites.
Mielai kviečiame!

Fides quaerens intellectum
(lot. tikėjimas ieško pažinimo)

Krikščionys ne tik tiki, bet ir mąsto. Nuo ankstyvosios Bažnyčios iki mūsų dienų krikščionių bendruomenės sąmoningai tyrinėja tikėjimo Dievu šaltinius, aiškinasi Evangelijos, kuria patikėjo, turinį, mokosi atsakingai artikuliuoti savo tikėjimą Jėzumi Kristumi, kaip Išganytoju ir Viešpačiu. Anot Augustino, intellige ut credas, crede ut intelligas (lot. suprask, idant tikėtum, tikėk idant suprastum). Tikėjimui būdinga plėsti, o ne siaurinti pažinimo ribas. XI a. benediktinų vienuolis Anzelmas, kontempliuodamas krikščioniško tikėjimo prigimtį, apibūdino ją kaip fides quaerens intellectum (lot. tikėjimas ieško pažinimo).

Susitikimai Kelyje – tai krikščionių ugdymo kursas, kurio tikslas:

  • skaityti ir suprasti Šventąjį Raštą,
  • pažinti turtingą krikščioniško tikėjimo paveldą,
  • puoselėti tiesos troškulį,
  • gilinti bendrystę su Dievu.

Šio tikslo siekti padės paskaitos, bendravimas, skaitymas, refleksijos žodžiu (ir galbūt raštu), malda. Kursą užbaigs piligriminė pažintinė kelionė „Į žemę, kurioje Žodis tapo kūnu“.

Paskaitos supažindins su Dievo žodžiu, esminiais tikėjimo klausimais, pagrindiniais krikščionybės istorijos periodais, ryškiausiomis Bažnyčios asmenybėmis, kurių raštai plėtojo, gilino ir vystė krikščionių teologinę mintį.

Giedrius Saulytis yra teologijos magistras ir humanitarinių mokslų daktaras. Jis studijavo Tarptautiniame Trejybės universitete JAV, kur įgijo teologijos magistro laipsnį, o Anglijoje  Brunelio universitete apsigynė daktaro (PhD) disertaciją tema Pagrindinės XX a. pastoracinės teologijos kryptys. Šiuo metu Giedrius dalyvauja Lietuvos Biblijos draugijos veikloje, rengiant naują Naujojo Testamento vertimą į lietuvių kalbą. Iš senosios graikų kalbos jis verčia apaštalo Pauliaus laiškus ir rašo jiems komentarus. Daktaro Giedriaus Saulyčio straipsnius bibliniais, teologiniais ir kasdienio tikėjimo klausimais publikuoja Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalas Metai, Naujasis Židinys – Aidai, internetinė svetainė bernardinai.lt, jo kontempliacinės refleksijos įtraukiamos į Magnificat maldynėlį. Paskaitų ciklas Corpus Paulinum lobiai, skaitytas Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, taip pat Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos stovykloje, susilaukė daug šiltų atsiliepimų.