Categories: Skelbimai

Didžioji Savaitė ir Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)

VERBŲ SEKMADIENIS (03.20): visų Šv. Mišių metu šventinsime tikinčiųjų atsineštas Verbas. Visus kviečiame dalyvauti iškilmingoje Verbų procesijoje. Renkamės 9.30 val. į aikštę prie Kurchauzo.Perskaitysime Evangeliją, pašventinsime Verbas ir šlovindami Viešpatį įžengsime į mūsų bažnyčią.  DIDYSIS TREČIADIENIS (03.23): Vakaro Šv. Mišių metu (18.00 val.) šventinsime, tikinčiųjų atsineštą vandenį, kurį naudojame persižegnojimui ir artimųjų palaiminimui.  DIDYSIS KETVIRTADIENIS (03.24): […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Vasario mėnuo parapijoje

Bažnyčios lankymas Vasario mėn. bažnyčia lankymui atidaryta: 16.00-19.00 (nuo Pirmadienio iki Penktadienio); 8.00-19.00 (Šeštadieni ir Sekmadieni); Adoracija Švč. Sakramento Adoracija vyksta ketvirtadieniais 16.00-18.00 val.; Psalmių malda Penktadieniais vakaro Šv. Mišių metu kalbame „Dievo tautos liturgines valandas“ – brevijorių; Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios); 18.00 val. Šv. Mišių metu šventinsime žvakes ir eisime procesiją. […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Kalėdos 2015

Pamaldų laikas: Kūčios (12.24) – Šv. Mišios: 8.00 val. – Kūčių ryto; 18.00 val. – Kūčių vakaro; 21.00 val. – Kalėdų nakties. Kalėdos (12.25) – Šv. Mišios: 8.00 val. – Kalėdų ryto; 10.00 val. – Kalėdų dienos; 12.00 val. – Kalėdų dienos; 18.00 val. – Kalėdų vakaro. Kalėdų II diena (12.26) – Šv. Mišios: 00; […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Adventas 2015

Advento metu: Lapkričio 28 d. (šeštadienis) – vakarinėmis Šv. Mišiomis (18.00 val.) pradedame Advento laikotarpį. Advento metu pradedame Kalėdojimą – parapijos lankymą. Tikinčiuosius, norinčius kad kunigas aplankytų jų gatvėje (name) gyvenančius tikinčiuosius, kviečiame registruoti ir lankymo laiką suderinti su raštinėje budinčiu kunigu. Taip pat nuoširdžiai dėkojame už kalėdines aukas, kurias paliekate parapijos raštinėje budinčiam kunigui. […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka

VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ (maldų už mirusiuosius dienų) pamaldų tvarka: Lapkričio 1 dieną (sekmadienis) – VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ. Šv. Mišios aukojamos: 8.00; 10.00 ir 12.00 val. Lapkričio 1 dieną (sekmadienis) 15.00 val. Mūsų miesto kapinėse atliksime gedulinę procesiją melsdamiesi už mūsų mirusiuosius (pradžia prie kapinių koplyčios). Po procesijos, tikintiesiems paprašius, kunigai pašventins naujai pastatytus paminklus. […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Vaikų registracija sakramentams

Vaikų Tėveliams, Tikybos Mokytojams bei visiems, kurie nori ruoštis Įkrikščioninimo (I Komunijos ir Sutvirtinimo) Sakramentams Apie parapijinės katechezės svarbą ir esminius skirtumus nuo tikybos pamokų mokykloje, jau ne kartą teko kalbėti asmeninių susitikimų metu ir išdėstyti šiame laiške.  Tad šiemet, kviesdamas registruotis 2015/2016 metų parapijinei katechezei, visiems APSISPRENDUSIEMS IR NORINTIEMS skirti laiko tikėjimo pažinimui, trumpai […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 9 iš 10