Categories: Skelbimai

Visų šventųjų ir vėlinių (maldų už mirusiuosius dienų) pamaldų tvarka

Lapkričio 1 dieną – visų šventųjų iškilmė. Šv. Mišios aukojamos: 8.00; 10.00 ir 12.00 val. Lapkričio 1 dieną – Vėlinių procesija. Mūsų miesto kapinėse eisime gedulinę procesiją melsdamiesi už mūsų mirusiuosius. Po procesijos, tikintiesiems paprašius, kunigai pašventins naujai pastatytus paminklus.  Procesijos prasidės: 15.00 val. – prie kapinių koplyčios (senosios kapinės); 15.00 val. – prie kolumbariumo […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Vaikų Tėveliams, Tikybos Mokytojams bei visiems, kurie nori ruoštis Įkrikščioninimo (I Komunijos ir Sutvirtinimo) Sakramentams

Apie parapijinės katechezės svarbą ir esminius skirtumus nuo tikybos pamokų mokykloje, jau ne kartą teko kalbėti asmeninių susitikimų metu.  Tad šiemet, kviesdamas registruotis 2016/2017 metų parapijinei katechezei, visiems APSISPRENDUSIEMS IR NORINTIEMS skirti laiko tikėjimo pažinimui, trumpai priminsiu kai kuriuos dalykus. KATECHEZĖS ESMĖ: Sekmadienio Šv. Mišių lankymas. Šv. Mišių lankymas yra ir pareiga, ir kvietimas kiekvienam […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Spalio mėnuo parapijoje

Bažnyčios lankymas. Spalio mėn. bažnyčia lankymui atidaryta: 10-19.00 val. (nuo Pirmadienio iki Penktadienio); 08-19.00 val. (Šeštadieni ir Sekmadieni); Švč. Sakramento Adoracija. Švč. Sakramento Adoracija vyksta ketvirtadieniais 16.00-18.00 val.; Brevijoriaus malda. Penktadieniais vakaro Šv. Mišių metu kalbame „Dievo tautos liturgines valandas“ – brevijorių; Rožinio malda. Spalio mėn. Bažnyčia kviečia tikinčiuosius Rožinio maldai, kurio metu apmąstome mūsų tikėjimo paslaptis. […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 8 iš 10