Categories: Skelbimai

Kalėdos 2015

Pamaldų laikas: Kūčios (12.24) – Šv. Mišios: 8.00 val. – Kūčių ryto; 18.00 val. – Kūčių vakaro; 21.00 val. – Kalėdų nakties. Kalėdos (12.25) – Šv. Mišios: 8.00 val. – Kalėdų ryto; 10.00 val. – Kalėdų dienos; 12.00 val. – Kalėdų dienos; 18.00 val. – Kalėdų vakaro. Kalėdų II diena (12.26) – Šv. Mišios: 00; […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Adventas 2015

Advento metu: Lapkričio 28 d. (šeštadienis) – vakarinėmis Šv. Mišiomis (18.00 val.) pradedame Advento laikotarpį. Advento metu pradedame Kalėdojimą – parapijos lankymą. Tikinčiuosius, norinčius kad kunigas aplankytų jų gatvėje (name) gyvenančius tikinčiuosius, kviečiame registruoti ir lankymo laiką suderinti su raštinėje budinčiu kunigu. Taip pat nuoširdžiai dėkojame už kalėdines aukas, kurias paliekate parapijos raštinėje budinčiam kunigui. […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka

VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ (maldų už mirusiuosius dienų) pamaldų tvarka: Lapkričio 1 dieną (sekmadienis) – VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ. Šv. Mišios aukojamos: 8.00; 10.00 ir 12.00 val. Lapkričio 1 dieną (sekmadienis) 15.00 val. Mūsų miesto kapinėse atliksime gedulinę procesiją melsdamiesi už mūsų mirusiuosius (pradžia prie kapinių koplyčios). Po procesijos, tikintiesiems paprašius, kunigai pašventins naujai pastatytus paminklus. […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Vaikų registracija sakramentams

Vaikų Tėveliams, Tikybos Mokytojams bei visiems, kurie nori ruoštis Įkrikščioninimo (I Komunijos ir Sutvirtinimo) Sakramentams Apie parapijinės katechezės svarbą ir esminius skirtumus nuo tikybos pamokų mokykloje, jau ne kartą teko kalbėti asmeninių susitikimų metu ir išdėstyti šiame laiške.  Tad šiemet, kviesdamas registruotis 2015/2016 metų parapijinei katechezei, visiems APSISPRENDUSIEMS IR NORINTIEMS skirti laiko tikėjimo pažinimui, trumpai […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Spalio mėnuo parapijoje

Bažnyčios lankymas. Spalio mėn. bažnyčia lankymui atidaryta: 16.00-19.00 (nuo Pirmadienio iki Penktadienio); 8.00-19.00 (Šeštadieni ir Sekmadieni); Švč. Sakramento Adoracija. Švč. Sakramento Adoracija vyksta ketvirtadieniais 16.00-18.00 val.; Brevijoriaus malda. Penktadieniais vakaro Šv. Mišių metu kalbame „Dievo tautos liturgines valandas“ – brevijorių; Rožinio malda. Spalio mėn. Bažnyčia kviečia tikinčiuosius Rožinio maldai, kurio metu apmąstome mūsų tikėjimo paslaptis. […]

Skaityti daugiau...
Categories: Skelbimai

Brangiosios šeimos!

Brangiosios šeimos!    Šeimos metų minėjimas man yra patogi proga pasibelsti į jūsų namus, nes noriu jus su didele meile pasveikinti ir su jumis pasikalbėti. {…} Bažnyčia dalyvauja kasdieninės žmonių kelionės džiaugsmuose ir viltyse, liūdesy ir nerime, giliai įsitikinusi, kad pats Kristus siuntė ją eiti tais takais: Jis pats patikėjo žmogų Bažnyčiai, patikėjo jį kaip jos […]

Skaityti daugiau...
Puslapis 10 iš 10