Categories: Skelbimai

Liepos mėnuo Palangos parapijoje

Rožančiaus malda

Palangos bažnyčios titulas yra Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų. Taigi mūsų parapijos globėja yra Švč. Mergelė Marija, kurios globai ir užtarimui save ir savo artimuosius paveda Palangos parapijos tikintieji. Bažnyčioje turime meninės ir sakralinės vertės Dievo Motinos paveikslą, prie kurio meldžiasi tikintieji iš visos Lietuvos ir viso pasaulio. Daug tikinčiųjų trokšta kasdien melstis į Švč. M. Mariją apmąstant mūsų tikėjimo slėpinius kalbant Rožančiaus maldą. Todėl mūsų bažnyčioje kasdien kalbama Rožinio malda:

 • Pirmadienį – Šeštadienį: pusvalandį prieš vakaro Šv. Mišias
  • 18.30 val. (07-08 mėn.);
 • Sekmadieniais:
  • prieš Sumos Šv. Mišias – 11.30 val.;
 • Norinčius jungtis ir vadovauti Rožinio maldai bažnyčioje kviečiame registruotis parapijos raštinėje. 

Švč. Sakramento adoracija.

Ketvirtadieniais po vakaro Šv. Mišių (19.00 val.) bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija.

 • Adoracija vyksta: nuo 20.00 iki 22.00 val.
 • Adoracijos metu tęsiame Šv. Rašto skaitymą, kurį pradėjome Tikėjimo Metais, kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.
 • Švč. Sakramento adoracija baigiama palaiminimu.

Brevijorius – Dievo Tautos Liturginės valandos.

Penktadieniais vakarinių Šv. Mišių metu kalbame Brevijorių – psalmių maldą kartu su visa Bažnyčia ir už visą Bažnyčią. Lapelius rasite išdėliotus suoluose prieš Šv. Mišias.

Žemaičių Kalvarijos Didieji Atlaidai

Liepos 2-12 d. Žemaičių Kalvarijoje vyksta atlaidai. Atlaidų tvarkaraštį rasite skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje.

Valstybės diena – Liepos 6 d. (ketvirtadienis)

19.00 val. – Šv. Mišios už Lietuvą

21.00 val. – drauge su viso pasaulio lietuviais kviečiame giedoti Lietuvos Himną:

 • Ant Birutės kalno (Birutės parke)
 • Bažnyčioje.

Piligriminė kelionė

Liepos 8 diena (šeštadienis) skirta Palangos parapijos ir viso dekanato tikinčiųjų kelionei į Žemaičių Kalvarijos atlaidus:

 • Liepos 8 d. – diena skirta šeimoms ir jaunimui;
 • Norinčius vykti kartu su kitais tikinčiaisiais autobusu kviečiame registruotis bažnyčios gale.
 • Visų laukiame bendrai maldai Ž. Kalvarijoje.

„Ave Maria“ – muzikos festivalis

Liepos 22 – Rugpjūčio 14 dienomis Palangos bažnyčioje vyks sakralinės muzikos festivalis skirtas Švč. M. Marijai. Koncertų datos ir atlikėjai bus paskelbti skelbimų lentoje ir internetinėje svetainėje. Koncertai bažnyčioje nemokami.