Categories: Skelbimai

Kovo mėnuo parapijoje

Kovo 1 d. (penktadienis) – 18. 45 val. (po Mišių) parapijos salėje vyks teologo dr. Giedriaus Saulyčio ciklo „Susitikimai Kelyje“ paskaita.

Kovo 2 d. (šeštadienis) – 16.30 val. Palangos bažnyčioje rengiama Švč. Sakramento adoracija su šlovinimu ir mąstymais, tema: „Šlovinti kartu su Šv. Kazimieru”.

Kovo 4 d. (pirmadienis) – Šv. Kazimieras. Lietuvos ir jos jaunimo globėjas.

Kovo 6 d. (trečiadienis) – Pelenų trečiadienį pradedame gavėnios laikotarpį. Šv. Mišių metu 8.00 ir 18.00 val., bus šventinami pelenai, kuriais atgailos ženklan barstysime galvas. Katalikams privalomas pasninkas.

Kovo 10 d. I gavėnios sekmadienis – prieš 10.00 ir 12.00 val. Šv. Mišias Įvadas į gavėnią (veda Tomas Viluckas).

Kovo 11 d. (pirmadienis) – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 12.00 val. – Šv. Mišios už Tėvynę. 

Kovo 17 d. II gavėnios sekmadienis –  10.00 ir 12.00 val, Šv. Mišiose pamokslas kun. Sigitas Žilys.

Kovo 19 d. (antradienis) – Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos Sužadėtinis, Bažnyčios globėjas.

Kovo 22 d. (penktadienis) – 18. 45 val. (po Mišių) parapijos salėje vyks teologo dr. Giedriaus Saulyčio ciklo „Susitikimai Kelyje“ paskaita.

Kovo 24 d. III gavėnios sekmadienis –  12.00 val. Šv. Mišiose su apaštaliniu nuncijumi Pedro Lopezu Quintana dėkosime Dievui už kan. Antano Striukio kunigystės 60 m. jubiliejų.

Kovo 25 d. (pirmadienis) – Viešpaties apreiškimas Švč. M. Marijai.

Kovo 29 – 30 d. d. – prisijungsime prie popiežiaus Pranciškaus iniciatyvos „24 valandos Viešpačiui“, per kurią vyks paros trukmės Švč. Sakramento adoracija. Jos pradžia kovo 29 d. 8.30 val., o pabaiga kovo 30 d. 8.00 val. Ruošiantis Velykoms, kovo 29 d. po vakaro Mišių vyks susitaikymo pamaldos, kuriose tikintieji galės atlikti velykinę išpažintį.

Kovo 31 d. IV gavėnios sekmadienis –  10.00 ir 12.00 val, Šv. Mišiose gavėnios rekolekcijos, kurias ves Telšių vyskupijos generalvikaras, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas kun. Vilius Viktoravičius.

Sudėtinės Šv. Mišios

Kovą sudėtinės Šv. Mišios, jūsų intencijomis bus aukojamos per vakarines Šv. Mišias, šiomis dienomis:

  • Intencijomis Švč. Jėzaus Širdžiai – kovo 1 d.;
  • Intencijomis Švč. M. Marijai – kovo 2 d.
  • Intencijomis už mirusius – kovo 4 d.;
  • Intencijomis šv. Antanui – kovo 5 d.;
  • Intencijomis šv. Rokui – kovo 6 d.;
  • Už pašaukimus į kunigystę, vienuolystę, už geradarius – kovo 7 d.

Gavėnios metu:

Ketvirtadieniais – nuo 16.00 iki 17.50 val. vyks Švč. Sakramento adoracija.
Penktadieniais – 9.00 val. parapijos namų salėje giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai. Tai -nuoširdi malda, apmąstant Kristaus išganingąją kančią, už mūsų brangius artimuosius, o ypatingai pavedant Viešpaties gailestingumui mūsų brangius mirusiuosius. Visus galinčius jungtis į šią maldą kviečiame ateiti.
Penktadieniais – prieš vakaro Šv. Mišias (17.30 val.) Bažnyčioje apmąstomos Kryžiaus Kelio stotys.
Sekmadieniais – prieš ir per Sumos Šv. Mišias (12.00 val.) giedami Graudūs verksmai, kuriais apmąstoma Jėzaus kančia.