Categories: Skelbimai

Kalėdos 2016

Kūčių vakarienė parapijos namuose

Kaip ir kasmet, parapijos Caritas ir kunigai kviečia vienišus tikinčiuosius, kurie neturi galimybės aplankyti savo artimųjų, arba jų artimieji negali grįžti namo, Kūčių vakarienei į parapijos namus  gruodžio 24 d. 16.00 val.

Šventinių dienų pamaldų tvarka

Kūčių dieną Šv. Mišios aukojamos (12. 24)

8.00 val. – Kūčių ryto;

18.00 val. – Kūčių vakaro;

21.00 val. – Kalėdų nakties;

Kalėdų pirmą dieną (12. 25)

8.00 val. – Kalėdų ryto;

10.00 val.. – Kalėdų ryto;

12.00 val. – Kalėdų dienos;

18.00 val. – Kalėdų vakaro.

Kalėdų antrą  dieną (12. 26)

8.00, 10.00, 12.00, 18.00 valandomis. 

Naujųjų metų išvakarės (12. 31)

Padėkos už praėjusius metus Šv. Mišios – 18.00 val.

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (2016 m. sausio 1 d.)

8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 valandomis. 

Dėmesio! Kalėdų švenčių dienomis Šv. Mišios bus aukojamos tikinčiųjų intencijomis už jų artimuosius.

Kalėdinis koncertas

Gruodžio 26 d. 13.00 val. bažnyčioje vyks Palangos miesto pučiamųjų orkestro ir Palangos kamerinio choro kalėdinės muzikos koncertas. 

Šv. Šeimos šventė

Šv. Šeimos sekmadienį, sausio 1 d., 12.00 val. Šv. Mišias aukos ir homiliją sakys kun. Sigitas  Žilys. Poros, gyvenančios katalikiškoje santuokoje, galės atnaujinti Santuokos sakramento malonę. Savo maldavimus bus galima  užrašyti  bažnyčios gale arba prie Marijos altoriaus paruoštuose lapeliuose. Bus laiminamos šeimos ar gyvenantys  poroje.