Vasario 2 d. – Kristaus paaukojimas (Grabnyčios)

Visų Šv. Mišių metu bus šventinamos žvakės. Taip pat vasario 2 d. – Pašvęstojo gyvenimo diena, kurią esame kviečiami maldoje prisiminti brolius ir seses vienuolius, melsti naujų pašaukimų.

Vasario 3 d. – Šv. Blažiejus kankinys

Ryto (8.00 val.) ir vakaro (18.00 val.) Šv. Mišių metu laiminsime tikinčiuosius Šv. Blažiejaus žvakėmis, kuri naudojama kaip sakramentalija per gerklės, kvėpavimo susirgimus.

Vasario 5 d. – Šv. Agota kankinė

Visų Šv. Mišių metu šventinsime Agotos duoną, kuri naudojama kaip sakramentalija. Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251).Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.