Categories: Skelbimai

Gegužės mėnuo parapijoje

Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. M. Marijos garbinimui. Bažnyčia kviečia tikinčiuosius Gegužinėms pamaldoms – Švč. M. Marijos Litanijos maldai. Kviečiame tikinčiuosius bažnyčioje ar namuose, giedoti ar skaityti Švč. M. Marijos Litaniją prašant jos globos ir užtarimo mums, mūsų artimiesiems ir visai žmonijai.

Gegužės mėn. Švč. M. Marijos Litaniją bažnyčioje giedosime:

  • šiokiadieniais – 17.45 val. (prieš vakaro Šv. Mišias),
  • sekmadieniais 11.45 (prieš Sumos Šv. Mišias)

Gegužės 7 d. (sekmadienis)Motinos diena.

Visų Šv. Mišių metu vienas iš kunigų melsis sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis už gyvas ir mirusias mamas. Gyvosioms prašant Dievo palaimos ir sveikatos, o mirusioms – Dangaus Karalystės džiaugsmo.

Visų Šv. Mišių metu, Mišiose dalyvaujančioms mamoms bus teikiamas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas.

I Komunijos šventė.

Parapijos vaikai Pirmą Šv. Komuniją priims:
          (pasirinks vieną iš datų)

  • Gegužės 20 d. (šeštadienis) – 12.00 val. Šv. Mišios;
  • Gegužės 28 d. (sekmadienis) – 10.00 val. Šv. Mišios;
  • Vaikų išpažintis (abiejų grupių) – Gegužės 17 d. 16.00 val.;