Categories: Skelbimai

Gegužės mėnuo parapijoje

Gegužės 1 d. – Telšių vyskupijos sutvirtinamųjų šventė „Užtvirtink“

Renginio programa:

12:15 Iškilminga eisena nuo Palangos tilto
13:00 Piknikas ir grupių vadovų registracija Birutės parke
13:45 Malda prie Lurdo grotos
14:00 Procesija
14:45 Atvykimas į Palangos koncertų salę
15:15 I renginio dalis – vyskupo sveikinimas, liudijimai, koncertas
16:30 Pertrauka
16:50 II renginio dalis – adoracija, šlovinimas
17:45 Šv. Mišios

Gegužė – Švč. M. Marijos mėnuo

Gegužės mėn. Švč. M. Marijos litaniją bažnyčioje giedosime:

  • šiokiadieniais – 17.45 val. (prieš vakaro Šv. Mišias)
  • sekmadieniais – 11.30 val. (prieš sumos Šv. Mišias)

Giedoti ar skaityti Švč. M. Marijos litaniją prašant Marijos globos ir užtarimo sau, savo artimiesiems ir visai žmonijai, patartina bent namuose.

Gegužės 3 d. (penktadienis) – 18. 45 val. (po Mišių) parapijos namų salėje vyks susitikimas su teologu dr. Giedriumi Saulyčiu.

Gegužės 5 d. (sekmadienis)Motinos diena

Visų Šv. Mišių metu vienas iš kunigų melsis sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis už gyvas ir mirusias mūsų mamas. Visose Šv. Mišiose dalyvaujančioms mamoms bus teikiamas iškilmingas Bažnyčios palaiminimas. Gyvosioms bus prašoma Dievo palaimos ir sveikatos, o mirusioms – Dangaus Karalystės džiaugsmo. 14 val. miesto kapinėse vyks Šv. Mišios už amžinybėn iškeliavusias mūsų mamas.

Gegužės 12 d. (sekmadienis)Pirmosios Komunijos šventė

Parapijos vaikai Pirmą Šv. Komuniją priims gegužės 12 d., (sekmadienis), 10.00 val. Šv. Mišiose.

Gegužės 17 d. (penktadienis) – 18. 45 val. (po Mišių) parapijos namų salėje vyks susitikimas su teologu dr. Giedriumi Saulyčiu.

Gegužės 24 d. (penktadienis)Sutvirtinimo sakramento teikimas

  • 18 val. Šv. Mišiose mūsų parapijiečiams bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Gegužės 26 d. (sekmadienis)Pirmosios Komunijos šventė

  • Parapijos vaikai Pirmą Šv. Komuniją priims gegužės 26 d. (sekmadienis), 10.00 val. Šv. Mišiose.

Gegužės 31 d. (penktadienis) – prasidės devyndienis prieš Sekmines į Šventąją Dvasią. Kiekvieną dieną per Mišias melsime Šventosios Dvasios dovanų gausos sau ir visam pasauliui.

Sudėtinės Šv. Mišios

Gegužės mėn. sudėtinės Šv. Mišios, jūsų intencijomis bus aukojamos per vakarines Šv. Mišias, šiomis dienomis:

  • Intencijomis Švč. Jėzaus Širdžiai – gegužės 2 d.;
  • Intencijomis Švč. M. Marijai – gegužės 3 d.
  • Intencijomis už mirusius – gegužės 5 d.;
  • Intencijomis šv. Antanui – gegužės 6 d.;
  • Intencijomis šv. Rokui – gegužės 7 d.;
  • Už pašaukimus į kunigystę, vienuolystę, už geradarius – gegužės 8 d.

Švč. Sakramento adoracija

Katalikų Bažnyčioje adoracija vadinama Jėzaus Kristaus tikro Kūno ir Kraujo garbinimas Švenčiausiame Sakramente. Tai -speciali Jėzaus Švenčiausiame Sakramente pagarbinimo forma. Adoracija mūsų bažnyčioje vyksta ketvirtadieniais iki vakaro Šv. Mišių nuo 16.00 iki 18.00 val.