Categories: Skelbimai

Gavėnios 2017

KETVIRTADIENIAIS – nuo 16.00 iki 17.50 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija. Adoracijos metu skaitomas Šv. Raštas, o prieš palaiminimą kalbame Dievo gailestingumo vainikėlį.

PENKTADIENIAIS – 9.00 val. parapijos salėje (klebonijoje) giedame Žemaičių Kalvarijos Kalnus. Tai nuoširdi malda, apmąstant Kristaus Išganingąją Kančią, už mūsų brangius artimuosius, o ypatingai pavedant Viešpaties gailestingumui mūsų brangius mirusiuosius. Visus galinčius jungtis į šią maldą kviečiame ateiti.

PENKTADIENIAIS – prieš vakaro Šv. Mišias (17.30 val.) Bažnyčioje apmąstome Kryžiaus Kelio stotis.

PENKTADIENIAIS – vakaro Šv. Mišių metu kalbame „Dievo tautos liturgines valandas“ – brevijorių. Tai psalmių malda kai meldžiasi visa Bažnyčia ir už visą Bažnyčia ir mus visus.

SEKMADIENIAIS – prieš ir per Sumos Šv. Mišias (12.00 val.) giedame „Graudžiuosius verksmus“, kuriais apmąstome Jėzaus kančią.

Kalendorius

Kovo 4 d. (Šeštadienis) – Šv. Kazimieras. Lietuvos globėjas.

Kovo 11 d. (Šeštadienis) – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.

  • 12.00 val. – Šv. Mišios už mus visus.

Kovo 20 d. (Pirmadienis) – Šv. Juozapas (šventė perkelta iš sekmadienio).

Kovo 22 d. (Trečiadienis) – Dekanato vizitacija

  • Susitikimas su dekanato tikybos mokytojais;
  • 12.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje.

Kovo 25 d. (Šeštadienis) – Viešpaties apreiškimas M. Marijai.

Balandžio 9 d. (Sekmadienis) – Verbų sekmadienis

  • Prasideda Didžioji Savaitė;