Categories: Skelbimai

Gavėnia 2018

Gavėnios metu

KETVIRTADIENIAIS – nuo 16.00 iki 17.50 val. vyksta Švč. Sakramento adoracija. Adoracijos metu skaitomas Šv. Raštas, o prieš palaiminimą kalbame Dievo gailestingumo vainikėlį.

PENKTADIENIAIS – 9.00 val. parapijos salėje (klebonijoje) giedame Žemaičių Kalvarijos Kalnus. Tai nuoširdi malda, apmąstant Kristaus Išganingąją Kančią, už mūsų brangius artimuosius, o ypatingai pavedant Viešpaties gailestingumui mūsų brangius mirusiuosius. Visus galinčius jungtis į šią maldą kviečiame ateiti.

PENKTADIENIAIS – prieš vakaro Šv. Mišias (17.30 val.) Bažnyčioje apmąstome Kryžiaus Kelio stotis.

SEKMADIENIAIS – prieš ir per Sumos Šv. Mišias (12.00 val.) giedame „Graudžiuosius verksmus“, kuriais apmąstome Jėzaus kančią.

Kalendorius

Kovo 3 d. (Šeštadienis) – Šv. Kazimieras. Lietuvos globėjas (šventė atkelta iš sekmadienio).

Kovo 11 d. (Sekmadienis) – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.

  • 12.00 val. – Šv. Mišios už mus visus.

Kovo 19 d. (Pirmadienis) – Šv. Juozapas.  

Kovo 25 d. (Sekmadienis) – Viešpaties Kančios – Verbų sekmadienis.  

  • Prasideda Didžioji Savaitė;

Palaimintos Gavėnios Visiems