Categories: Skelbimai

Didžioji Savaitė ir Viešpaties Prisikėlimas (Velykos)

VERBŲ SEKMADIENIS (03.20):

 • visų Šv. Mišių metu šventinsime tikinčiųjų atsineštas Verbas.
 • Visus kviečiame dalyvauti iškilmingoje Verbų procesijoje. Renkamės 9.30 val. į aikštę prie Kurchauzo.Perskaitysime Evangeliją, pašventinsime Verbas ir šlovindami Viešpatį įžengsime į mūsų bažnyčią. 

DIDYSIS TREČIADIENIS (03.23):

 • Vakaro Šv. Mišių metu (18.00 val.) šventinsime, tikinčiųjų atsineštą vandenį, kurį naudojame persižegnojimui ir artimųjų palaiminimui. 

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (03.24):

 • Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios 18.00 val.
 • Prieš Šv. Mišias renkame maistą (prie bažnyčios durų), kurį penktadienį Caritassavanoriai išdalins išmaldos prašantiems ir stokojantiems žmonėms. 

DIDYSIS PENKTADIENIS (03.25):

 • Nuo 10 iki 13 val. parapijos namuose dalijamas maistas stokojantiems (pakvieskime ateiti);
 • 18.00 val. Krikstaus Kančios pamaldos (Šv. Kryžiaus pagerbimas);
 • Po pamaldų eisime Kryžiaus Kelio stočių apmąstymą.
 • Tikinčiuosius kviečiame atsinešti žvakeles indeliuose, kad eidami Kryžiaus Kelia šviestume Tikėjimo, Meilės ir Vilties ugnimi. 

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (03.26):

 • visą dieną tikinčiuosius kviečiame į Švč. Sakramento adoraciją prie Kristaus kapo bažnyčioje.
 • 15.00 val. bažnyčioje bus giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai.
 • 21.00 val. prasidės Velyknakčio pamaldos: šventinsime ugnį; bus teikiamas Krikšto sakramentas.
 • Tikinčiuosius kviečiame atsinešti Krikšto žvakę, arba kitą pašventintą žvakę, krikšto pažadų atnaujinimui. 

Kristaus Prisikėlimas – Velykos

VELYKŲ SEKMADIENIS (03.27):

 • 8.00 val. Velykų ryto procesija ir Šv. Mišios.
 • Taip pat Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 ir 18.00 val.
 • Visų Šv. Mišių metu melsimės tikinčiųjų sudėtinėmis intencijomis į Prisikėlusį Kristų už gyvuosius ir mirusiuosius. 

VELYKŲ II DIENA (03.28):

 • Šv. Mišios bus aukojamos 8.00; 10.00; 12.00 ir 18.00 val.

VELYKŲ II DIENĄ – mūsų miesto kapinėse (prie koplyčios) 14.00 val. bus aukojamos Šv. Mišios už visus mūsų parapijoje palaidotus žmones.