Birželio mėn. Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pagerbti Švč. Jėzaus Širdies slėpinį. Visą birželio mėn. mūsų bažnyčioje Jėzaus Širdies litanija giedama:

šiokiadieniais –  po vakaro Šv. Mišių;

sekmadieniais – po sumos Šv. Mišių.