Categories: Skelbimai

Birželio mėnuo Palangos parapijoje

BIRŽELIO MĖNUO:

VAKARINĖS ŠV. MIŠIOS

Nuo birželio 1 dienos keičiasi vakarinių Šv. Mišių laikas.

 • Vakarinės Šv. Mišios bus aukojamos 19.00 val.;

JĖZAUS ŠIRDIES PAMALDOS

Birželio mėn. Bažnyčia kviečia tikinčiuosius Švč. Jėzaus Širdies Litanijos maldai. Litaniją bažnyčioje giedame:

 • 18.30 – šiokiadieniais;
 • 11.30 – sekmadieniais prieš Sumos Šv. Mišias.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Ketvirtadieniais po vakarinių Šv. Mišių bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija:

 • 20.00 val. – Adoracijos pradžia;
 • 21.45 val. – Dievo Gailestingumo vainikėlio malda;
 • 22.00 val. – Palaiminimas.

DIEVO TAUTOS LITURGINĖS VALANDOS – BREVIJORIUS

Penktadieniais vakarinių Šv. Mišių metu kalbame Brevijorių – Liturginių valandų psalmių maldą.

ŠEŠTADIENIO VĖLYVOSIOS ŠV. MIŠIOS

Šalia įprasto pamaldų laiko, vasaros metu, šeštadieniais Šv. Mišios aukojamos ir 21.00 val.

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į VILNIŲ

Vyskupas Kankinys Teofilius Matulionis bus skelbiamas Bažnyčios Palaimintuoju. Parapija organizuoja piligriminę kelionę į Vilnių autobusu. Iškilmingos Šv. Mišios Vilniaus Katedros aikštėje birželio 25 d. 14.00 val.:

 • Registracija vyksta bažnyčioje prieš ir po Šv. Mišių;
 • Daugiau informacijos apie piligriminę kelionę suteiks registracijos vietoje.

MĖNESIO KALENDORIUS:

 • Birželio 1 d.Šv. Justinas Kankinys.
  • Telšių Vyskupijos Globėjas;
  • Šiandien į Telšių Katedrą įžengs ir tarnystę pradės Vyskupas Koadjutorius Kęstutis Kėvalas;
  • Šv. Mišios Telšių Katedroje 12.00 val.
 • Birželio 4 d. – Tėvo diena. Visų Šv. Mišių metu vienas iš kunigų melsis, sudėtinėmis tikinčiųjų intencijomis, už gyvus ir mirusius tėvelius. Visų Šv. Mišių pabaigoje, dalyvaujantiems tėvams bus teikiamas specialus Bažnyčios palaiminimas.
 • Birželio 4 d.Sekminių (Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmė).
 • Birželio 18 d.Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė. Po Sumos  Šv. Mišių – iškilminga Eucharistinė procesija prašant Jėzaus palaimos mūsų miestui ir visam pasauliui.
 • Birželio 25 d. – Beatifikacijos pamaldos Vilniuje:
  • Vyskupas Kankinys Teofilius Matulionis bus paskelbtas Bažnyčios Palaimintuoju;
  • Iškilmingos Beatifikacijos paskelbimo Šv. Mišios Vilniaus Katedros aikštėje;
  • Šv. Mišių pradžia 14.00 val.