Categories: Skelbimai

Balandžio mėnuo parapijoje

Balandžio 8 d.
Atvelykis
12.00 val. – Šv. Mišios, kurioms vadovaus J. E. Telšių Vyskupas Kęstutis Kėvalas;
13.30 val. – Pučiamųjų orkestro koncertas (Didžioji Britanija) bažnyčioje.
(daugiau informacijos skelbimų lentoje)

Balandžio 15 d.
Visų Šv. Mišių metu bažnyčioje bus Maltos ordino savanoriai, kurie surinks tikinčiųjų maldos intencijas nuvežti į Lurda prie Švč. M. Marijos.

Balandžio 16 – 19 d.
Vidinio išgydimo rekolekcijos.
Atvyksta Tėvas James Mariakumar SVD (Indija).
Rekolekcijos vyks bažnyčioje po vakaro Šv. Mišių (18.00 val.)
(daugiau informacijos skelbimų lentoje)

Balandžio 21 – 22 d.
Šv. Jurgio šventė.
Šeštadienį (04.21) – 18.30 val. vargonų ir choro koncertas bažnyčioje;
Sekmadienį (04.22) – 13.00 val. Šv. Jurgio Atlaidų Mišios ant Birutės kalno prie Šv. Jurgio koplyčios. Atvyks kun. Karolis Petravičius (Vydmantų Klebonas).

Balandžio 25 d.
Corpus Paulinum – studijų pradžia.
Po vakaro Šv. Mišių bažnyčioje vyks Apaštalo Pauliaus raštų studijos / paskaitos.
Mokymai vyks 9 savaites. Kiekvieną trečiadienį po vakaro Šv. Mišių.
Lektorius dr. Giedrius Saulytis.
(daugiau informacijos skelbimų lentoje)

Balandžio 28 d.
Atsinaujinimo diena
Atvyks Tarptautinės katalikų charizmatinio atsinaujinimo tarnybos prezidentė – emeritė
Michelle Moran ir Telšių Vyskupas Kęstutis Kėvalas.
(daugiau informacijos skelbimų lentoje)