Categories: Skelbimai

Adventas 2015

Advento metu:

 • Lapkričio 28 d. (šeštadienis) – vakarinėmis Šv. Mišiomis (18.00 val.) pradedame Advento laikotarpį.
 • Advento metu pradedame Kalėdojimą – parapijos lankymą. Tikinčiuosius, norinčius kad kunigas aplankytų jų gatvėje (name) gyvenančius tikinčiuosius, kviečiame registruoti ir lankymo laiką suderinti su raštinėje budinčiu kunigu. Taip pat nuoširdžiai dėkojame už kalėdines aukas, kurias paliekate parapijos raštinėje budinčiam kunigui.
 • Kalėdaičius (Plotkeles) – nuo I Advento sekmadienio (11.29) galima įsigyti parapijos raštinėje.
 • Ketvirtadieniais – nuo 16.00 val. bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija. Adoracijos metu skaitome Šv. Rašto ištraukas o prieš palaiminimą kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis.
 • Penktadieniais – vakaro Šv. Mišių metu kalbame „Dievo Tautos Liturgines Valandas“ – brevijorių.
 • Šeštadieniais – vakaro Šv. Mišių metu uždegame advento vainikėlio žvakę.
 • Sekmadieniais – 8.00 val. „Rarotinės“ Šv. Mišios, kurių metu giedamos Švč. M. Marijos valandos dėkojant už mūsų Išganytoją Jėzų Kristų.
 • Sekmadienių Adventinės popietės – parapijos Šeimos Centras organizuoja Adventines, pasidalijimo ir pabuvimo kartu, popietes.
  • Kiekvieną Advento sekmadienį;
  • Pradžia – 16.00 val.;
  • Parapijos namų salėje (Vytauto 88 g.).

Advento kalendorius:

 • I Advento sekmadienis (11.29) – visų Šv. Mišių metu bus šventinami Kalėdaičiai – „plotkelės“, kurias tikintieji Kūčių vakarienei galės įsigyti parapijos raštinėje.
 • II Advento sekmadienis (12.06) – Gerumo ir Artimo meilės – Caritas ir Maltos Ordino sekmadienis:
  • Rinkliava bus skiriama Vyskupijos ir parapijos Caritas veiklai paremti;
  • Šventoriuje budės Maltos Ordino savanoriai ir dalinsimės Maltos Ordino sriuba, paremti vienišus ir senus žmonės.
 • Dekanato Vizitacija (12.07):
  • Susirinks Palangos dekanato Šeimos Centrų darbuotojai ir savanoriai;
  • Vyskupijos atstovai ir dekanato parapijų kunigai;
  • 13.00 val. – Šv. Mišios;
  • Mišiose melsimės minėdami 5-ąsiąs kun. Jub. Liudo Serapino mirties metines.
 • Gailestingumo Jubiliejiniai Metai (12.08):
  • Gruodžio 8 dieną pradedame Gailestingumo Jubiliejinius metus;
  • 12.00 val. – Šv. Mišios;
  • Po Šv. Mišių – Gailestingumo vainikėlis;
  • Gailestingumo metų programa bus paskelbta vėliau.
 • IV Advento savaitgalis (12.19 – 12.20) – susikaupimo ir rekolekcijų savaitgalis.
  • Gruodžio 19 d. (šeštadienis) – Šeimų diena. Svečiuose kun. dr. Andrius Vaitkevičius;
  • Gruodžio 20. (sekmadienis) – visų Šv. Mišių metu, kartus melsis ir pamokslus sakys kunigas svečias.
 • Kūčių vakarienė (12.24) – kaip ir kasmet, parapijos Caritas ir parapijos kunigai kviečia vienišus tikinčiuosius, kurie neturi galimybės aplankyti savo artimųjų, arba jų artimieji negali grįžti namo, Kučių vakarienei į parapijos namus:
  • 16.00 val. – kviečiame į parapijos namus;
  • Būtų gerai prasinešti į parapijos raštinę iki 12.20 apie Jūsų dalyvavimą;
  • Jeigu jūsų kaimynystėje yra vienišų žmonių padrąsinkite ir pakvieskite juos ateiti.

Palaiminto ir džiugaus laukimo Jums!