Categories: Skelbimai

Vaikų Tėveliams, Tikybos Mokytojams bei visiems, kurie nori ruoštis Įkrikščioninimo (I Komunijos ir Sutvirtinimo) Sakramentams

Apie parapijinės katechezės svarbą ir esminius skirtumus nuo tikybos pamokų mokykloje, jau ne kartą teko kalbėti asmeninių susitikimų metu.  Tad šiemet, kviesdamas registruotis 2016/2017 metų parapijinei katechezei, visiems APSISPRENDUSIEMS IR NORINTIEMS skirti laiko tikėjimo pažinimui, trumpai priminsiu kai kuriuos dalykus.

KATECHEZĖS ESMĖ:

 • Sekmadienio Šv. Mišių lankymas. Šv. Mišių lankymas yra ir pareiga, ir kvietimas kiekvienam tikinčiam žmogui. Katechezės esmė – metus laiko įsipareigoti dalyvauti Šv. Mišiose, kad tikrai pamatytume, pažintume ir dalyvautume visame Liturginių metų šventime, kuris atskleidžia visą mūsų išganymo istoriją.  Kartais, dėl įvairių priežasčių mūsų maldoje būna pauzių ir periodų kai neturim galimybės dalyvauti sekmadienio Šv. Mišiose, tačiau išnaudokite visas Jums siūlomas galimybes:
  • Dalyvauti sekmadienio Šv. Mišiose galima bet kokioje šalyje, mieste ar parapijoje. Po Šv. Mišių drąsiai paprašant kunigo, kad pažymėtų apie dalyvavimą;
  • Palangos parapijoje galima dalyvauti Sekmadienio šventime: šeštadieniais – 18.00 val.; sekmadieniais – 8.00; 10.00; 12.00 ir 18.00 val.
 • Katechetinis susitikimas. Tai pusvalandžio trukmės susitikimas su parapijos katechetu, kuris pokalbio, ekskursijos ar kitokia nei mokykloje, dalijimosi forma, supažindina su tikėjimo tiesiomis, tikėjimo praktikavimu ir Bažnyčios bei parapijos struktūromis:
  • Susitikimai vyksta parapijos namuose (Vytauto g. 88, Palanga). Į susitikimus galima atvykti ir automobiliais bei juos palikti, kol vyksta katechetinis užsiėmimas.
  • Iš pateikto katechetinių užsiėmimų tvarkaraščio turite išsirinkti vieną dieną ir vieną valandą, kuri būtų patogi ir netrukdytų kitoms gražioms veikloms ir užsiėmimams (tvarkaraštis pateiktas žemiau).
 • Artimųjų bendradarbiavimas. Ypatingai svarbi katechezės dalis. Išmokę kažką naujo, atradę kažką gražaus, norim dalintis, pasakoti ir didžiuotis. Būtų liūdna jei vaiko susidomėjimą, norą melstis ir pasakoti apie tikėjimą užgniaužtų ir „nugesintų“ artimieji. Todėl labai svarbu šeimai suprasti, subręsti ir apsispręsti kad atėjo metas ne vaikui, bet visiems artimiesiems kartu atrasti/prisiminti tikėjimo grožį ir svarbą.

REGISTRACIJA IR KATECHEZĖS TRUKMĖ:

Norint užregistruoti vaiką ar pačiam užsiregistruoti reikia ateiti į parapijos raštinę.  Kunigas budi parapijos raštinėje, kuri yra bažnyčioje: darbo dienomis nuo 10.00 iki 13.00 ir nuo 16.00 iki 18.00 val., šeštadieniais ir sekmadieniais pusvalandis prieš ir po Šv. Mišių:

 • Vaikus ir jaunuolius užregistruoti gali tik artimieji. Suaugusieji patys užsiregistruoja (taip pat ir Krikšto sakramentui, jeigu dar nėra suteiktas);
 • Registracijai reikalingi duomenys:
  • I Komunijai: 1. Gimimo metai, 2. Krikšto data ir vieta;
  • Sutvirtinimui: 1. Gimimo metai, 2. Krikšto data ir vieta; 3. I Komunijos data.
 • Registracija prasideda spalio 1 dieną ir tęsiasi iki spalio 31 dienos;
 • Pamokėlių ir katechezės pradžia po rudens atostogų, nuo lapkričio 7 dienos;
 • Registruojant yra renkama auka, kuri Lietuvoje nustatyta 15 Eurų. B. žodis auka reiškia, kad aukojame ir šiame reikale širdy neturi kilti rūpesčio ir pykčio, todėl 15 Eurų yra tik orientacinė suma palengvinanti tiems, kurie nežino kiek aukoti. Tačiau negalėjimas aukoti arba galėjimas paaukoti tik mažesnę sumą pinigų nėra ir negali būti kliūtis ruoštis sakramentams.
 • I Komunijos katechezė trunka iki birželio mėn. (paskutinį gegužės sekmadienį vaikai priims I Komuniją);
 • Sutvirtinimo katechezė trunka iki birželio mėn. (Sutvirtinamieji, kam patogu, gali Sutvirtinimą priimti ir kitose Vyskupijos parapijose vasaros metu, nes Palangoje Sutvirtinimo sakramentas teikiamas tik rugsėjo mėn. Jeigu atsiras norinčių mes išrašysime siuntimą ir leidimą). 

AMŽIUS.

Visi, kuriuos pasieks šis laiškas, ir kurie dar nesate priėmę kurio nors iš Įkrikščioninimo Sakramentų (Krikšto, I Komunijos ar Sutvirtinimo), kad ir suaugę būtumėt, esate kviečiami drąsiai registruotis parapijos raštinėje parapijinei katechezei. Tuo tarpu:

 • I Komunija. Pagal Bažnyčios mokymą, ruoštis I Komunijai galima nuo 7 metų amžiaus. Tačiau, praktika rodo, kad vaikai geriau supranta ir suvokia kai ruošiasi Atgailos ir Švč. Sakramentui nuo 9 metų amžiaus. Tėveliai pasitarę nuspręskite ar jau atėjo laikas ruoštis.
 • Sutvirtinimo Sakramentas. Pagal Lietuvos Vyskupų Konferencijos nustatymą, Sutvirtinimo Sakramentą galima priimti tik sulaukus pilnų 15 metų amžiaus. Kadangi Sutvirtinimo Sakramento teikimas mūsų Vyskupijoje prasideda po Žemaičių Kalvarijos Atlaidų (liepos 2-12 dienomis), tai Sutvirtinimo Sakramentui priimti registruojami jaunuoliai, kurie 2017-07-01 dieną turės jau 15 metų (kaip minėjau, juos jau vasarą galėsime siųsti į kitas parapijas priimti Sutvirtinimo Sakramento, jei toks noras būtų).

KATECHETINIŲ SUSITIKIMŲ TVARKARAŠTIS.

Kaip minėjau reikia išsirinkti tik vieną, Jums patogią dieną ir laiką:

I Komunijai:

 • Antradieniais, Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais: nuo 14.00 iki 15.00 val.;
 • Sekmadieniais: nuo 11.00 iki 12.00 val.

Sutvirtinimo Sakramentui:

 • Antradieniais, Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais: nuo 15.00 iki 16.00 val.;
 • Sekmadieniais: nuo 13.00 iki 14.00 val.

Daugiau informacijos galite rasti, o taip pat savo pastabas ir pageidavimus pateikti:
www.palangosparapija.lt;
klebonas@palangosparapija.lt;
info@palangosparapija.lt;
Raštinės tel. nr. (8 460) 56 186;

Jūsų Klebonas
Kunigas dr. Marius VENSKUS