Šeimos centras

   Lietuvos šeimos centras įsteigtas 1990 metais. Iš pradžių jis buvo Lietuvos Caritas organizacijos dalis. Nuo 1997 metų Lietuvos šeimos centras yra savarankiška organizacija, įsteigta Lietuvos Vyskupų Konferencijos. Pagrindinis šeimos centrų uždavinys – rengti sužadėtinius Santuokos sakramentui. Mūsų misija – pagal katalikiškos moralės principus ugdyti ir palaikyti šeimas. Ją įgyvendiname laikydamiesi šių nuostatų: „Santuokos sakramentas yra Kristaus ir Bažnyčios vienybės ženklas. Sutuoktiniams jis suteikia malonę mylėti vienas kitą tokia meile, kokia Kristus pamilo savo Bažnyčią; tad sakramento malonė žmogišką sutuoktinių meilę daro tobulesnę, sustiprina jų nesuardomą vienybę ir juos pašventina kelyje į amžinąjį gyvenimą“ (KBK 1661). „Vaikai kaip dovana ir įpareigojimas yra pamatinė tėvų užduotis. Ji ne visada atrodo labai pelninga, tačiau yra svarbesnė už profesiją, malonumus, visuomeninę padėtį“ (Popiežiškoji šeimos taryba, Žmogaus lytiškumo tiesa ir reikšmė). „Tėvai yra pirmieji ir pagrindiniai savo vaikų auklėtojai, ir šioje srityje jų kompetencija principinė: jie auklėtojai, nes jie – tėvai“ (Jonas Paulius II). Kiti asmenys ar institucijos gali tėvams pagelbėti pagal papildomumo principą.

Ką šeimai siūlo Šeimos centrai?

KAI ŠEIMA DIDĖJA: Mamų klubas; Mamos mokykla; Sąmoningos tėvystės klubas; Tėvystės įgūdžių programa.

KAI REIKIA PAGALBOS: Psichologinės konsultacijos; Socialinė pagalba šeimoms; Vaikų dienos centrai;  Savipagalbos grupės; Išsiskyrusiųjų grupės.

KAI NORIME AUGTI IR TOBULĖTI: Šeimų susitikimai; Programos šeimoms; D. Sonet „3 metų programa“;  „Vakarai su šeima“;  „Santuokos kursas“ „Alfa kursai šeimoms“; „Per juokus į geresnę santuoką“.  

Besidominčius Lietuvos Šeimos centrų veikla ir vykdomomis programomis informacijos ieškokite: www.lietuvosseimoscentras.lt;

Norinčius jungtis į parapijos šeimos centro veiklą ir tapti savanoriais kviečiame ateiti į parapijos raštinę arba kreiptis į Palangos parapijos šeimos centro vadovę:

Birutė Aleknienė tel.: 8 610 30 043