Categories: Naujienos ir įvykiai

Žolinės ir Šv. Roko atlaidų šventės (rugpjūčio 14-17 d.)

Švč. M. Marijos dangun Ėmimo iškilmėje Palangos parapija švenčia pagrindinius – titulinius atlaidus. Taip pat Palangoje nuo seno gausiai tikinčiųjų yra lankomi Šv. Roko atlaidai. Šiais metais, bendradarbiaujant su miesto Kultūros centru dvi šventės labai gražiai buvo sujungtos į vieną nuostabią maldos, giesmės, šlovinimo, dainų ir žaidimų šventę.

Rugpjūčio 14 d vakare su sakralinės muzikos festivalio „Ave Maria“ baigiamuoju koncertu ir Šv. Mišiomis, kurioms vadovavo J. E. Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ, Palangos parapijoje prasidėjo Žolinių iškilmės.

Žolinių dieną pamokslus sakė ir Šv. Mišioms vadovavo kan. Vygintas Gudeliūnas. Žolinių vakaro Šv. Mišioms vadovavo kun. dr. Saulius Stumbra. Mišiose buvo giedamos tradicinės lietuviškos giesmės, o po Šv. Mišių bažnyčioje vyko kantičkinių giesmių vakaras skirtas Švč. M. Marijai ir Šv. Rokui.

Šv. Roko atlaidų rytą Šv. Mišioms vadovavo J. E. Vyskupai Jonas Boruta SJ ir Arūnas Poniškaitis. Votyvos ir Sumos Šv. Mišias aukojo ir pamokslus sakė kun. Mindaugas Šlaustas. Po iškilmingos Eucharistinės procesijos ir palaiminimo tikintieji susirinko parapijos namų parkelyje, kur buvimas kartu tęsėsi dalijantis „ubagyne“ ir kitomis vaišėmis. Mažieji parapijiečiai išmoko liaudiškų žaidimų bei kaip skaptuoti laivelį ar rišti skudurinę Onutę. Vyresnieji klausėsi kapelų dainų, joms pritardami vieninga ir skambia daina. Šventės video fragmentų galima pamatyti parapijos facebook paskyroje.