Categories: Naujienos ir įvykiai

Žolinės Atlaidai

Atlaidų šventimas mūsų parapijoje prasidėjo rugpjūčio 13 d., nuo publicisto, religinio gyvenimo apžvalgininko Tomo Vilucko katechezės. Ketvirtadienio vakare, po Mišių bažnyčioje likę tikintieji, klausydamiesi jo pasidalijimo, galėjo gilintis į M. Marijos slėpinį.

nuotrauka iš asmeninio archyvo

Prelegentas pabrėžė, kad Marija yra idealios Bažnyčios atvaizdas, įvairių žmogiškų ir krikščioniškų būsenų simbolis. Marija yra pirmeivė Bažnyčios tikėjimo kelionėje į dangišką Jeruzalę. Šioje piligrimystėje vedami Dievo Motinos dalyvaujame visi. Ji įkūnija krikščionio vienybės su Dievu viltį.

Sekančią dieną, Žolinių išvakarių Šv. Mišių aukai vadovavo Telšių ordinaras vyskupas Jonas Boruta SJ, mons. Rolandas Makrickas (Vatikano diplomatinės tarnybos darbuotojas Vašingtone, JAV) ir kun. Juozas Deveikis (Melburnas, Australija).

Po Mišių Sutaikinimo pamaldomis prasidėjo budėjimo, adoracijos ir Jėzaus garbinimo bei šlovinimo prieš Švč. Sakramentą naktis. Adoracija tęsės iki ryto, ją vedė parapijos maldos grupės bei bendruomenės,  negalintys dalyvauti jungėsi bendrai maldai visoje Lietuvoje per Marijos Radijo transliaciją. Adoraciją užbaigė ankstyvos Žolinių iškilmės Mišios, kurių metu parapijos klebonas kun. dr. Marius Venskus priminė, kad tuščio M. Marijos kapo slėpinys yra visų mūsų likimas.

nuotraukos iš asmeninio archyvo

Kitų ryto Šv. Mišių metu homilijas sakė kun. dr. Andrius Vaitkevičius. Jis akcentavo, kad tikinčiųjų atsineštų gėlių puokščių ir žolynų grožis, kuris simbolizuoja mūsų grožį ir nenumaldomą gėrio bei grožio troškimą.

nuotraukos iš asmeninio archyvo

Per atlaidus bažnyčios šventoriuje veikė katalikiškos žiniasklaidos mugė. Žolinių iškilmę vainikavo baigiamasis festivalio „Ave Maria“ koncertas.

© Vitalijaus Janušonio nuotraukos