Categories: Naujienos ir įvykiai

Žemaičių Kalvarijos Atlaidai

   Kiekvienais metais liepos 2-12 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyksta Didieji Atlaidai. Piligrimai iš įvairių Žemaitijos ir Lietuvos parapijų vyksta į Žemaičių Kalvarijos Baziliką prie stebuklingo Švč. M. Marijos, Šeimų Karalienės, paveikslo kad Mergelės Marijos globai ir užtarimui pavestu save ir savo brangius artimuosius.
   Šiais metais, liepos 10 dieną Žemaičių Kalvarijoje meldėsi Palangos parapijos ir viso dekanato tikintieji ir piligrimai. Taip pat ši diena buvo skirta savivaldybių darbuotojams bei verslo žmonėms. Už juos ir su jais kartu meldėmės prašydami Dievo palaimos.
   Į žemaičių Kalvarija susirinko tikintieji iš įvairiausių Palangos dekanato parapijų. Palangos parapijos tikintieji autobusu, kaip kasmet, maldingai kelionei pajudėjo 8.00 val. nuo bažnyčios aikštės. Visi jie, kartu su kitais piligrimais Votyvos Šv. Mišių aukoje klausėsi Salantų klebono kan. Petro Smilgio pamokslo. O Sumos Šv. Mišių aukoje, kaip įprasta, meldėsi abu Telšių Vyskupijos Vyskupui, bei Vyskupas svečias.
   Prieš Šv. Mišių auką visus tikinčiuosius, šiais Tikėjimo ir Žemaičių Krikšto Jubiliejiniais metais, pasveikino Telšių Vyskupas Ordinaras Jonas Boruta SJ. Toliau Šv. Mišių aukai vadovavo ir pamokslą tikintiesiems sakė Kauno Arkivyskupo Augzilijaras Vyskupas Kęstutis Kėvalas. J. E. Vyskupas pamokslo metu labai gražiai atskleidė ta vidinį ir tamprų visų žmonių, visų Dievo Tautos vaikų ryšį, dėka kurio, ir dėl kiekvieno mūsų skirtingų talentų, gabumų ir pašaukimo, šis pasaulis, ši visuomenė ir visų mūsų gyvenimas tampa gražesnis. Labai prasminga, kad šią dieną, kai meldėmės už savivaldybių darbuotojus ir verslo žmonės, tikintiesiems Dievo Žodį skaitė Tele 2 generalinis direktorius Petras Masiulis su žmona Alanta.
   Po Šv. Mišių visi tikintieji kartu su Vyskupais ir dekanato kunigais išėjo į Kalvarijos Kalnus apmąstyti Viešpaties Jėzaus išganingosios kančios už kiekvieną iš mūsų. Kaalnu koplyčiose dekanato kunigai sakė pamokslus, tuo tarpu kiti kunigai klausė tikinčiųjų išpažinčių. Grįžus į Baziliką, po baigiamųjų giesmių Palangos ir Kretingos chorams, kunigams ir visiems tikintiesiems padėkojo ir sveikinimo žodį pasakė Telšių Vyskupo Augzilijaras Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, po to visi tikintieji, kaip ir po kiekvienos Kryžiaus Kelio stoties buvo palaiminti Šv. Kryžiaus relikviją. 

 

Spausdinti Spausdinti